hard science sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hard science kelimesinin manası:

 1. Pozitif bilim, müspet ilim

hard science ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hard science: Pozitif bilim, müspet ilim Devamını Oku

 • science: Fen, ilim, bilim, bilgi İlmin herhangi bir dalı Devamını Oku

 • pozitif bilimler: Deney sonuçlarına dayanan bilim veya bilimler, müspet ilim veya ilimler. Devamını Oku

 • olumlu: Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif Örnek: Spor sayfalarını okuyarak toplumumuzdaki olumlu gelişmeleri de izleyebilirsiniz. N. Cumalı Yapıcı Örnek: Olumlu tip, olumlu sanat diye bir şeyler tutturmuşlardı. N. Cumalı Onaylayan, kabul eden, lehte olan. Devamını Oku

 • science and technology: Bilim ve teknoloji, bilim ve teknoloji arasındaki bağŸlantıyı tanımlayan teknik terim; bilim ve teknoloji çalışŸmalarını birleşŸtiren bilim sahası Devamını Oku

 • empiric science: Ampirik bilim, deneyci bilim, deney ve gözleme dayanan bilim Devamını Oku

 • positive: Pozitif, olumlu derece, kesin şey, pozitif görüntü (film) Kesin, kati, mutlak Devamını Oku

 • occult science: Büyü bilimi, anlaşŸılır olmayan fenomenlerle ilgili olan bilim, doğŸaüstü bilim, (örn: astroloji, sihirbazlık, vs.) Devamını Oku

 • pozitif: Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet, negatif karşıtı. Varolan Devamını Oku

 • applied science: Uygulamalı bilim Devamını Oku

 • learning: İlim, bilgi, malumat İrfan Öğrenme, Devamını Oku

 • christian science monitor: Hıristiyan Bilim Monitörü, BirleşŸik Devletler’de yayımlanan büyük bir günlük gazete Devamını Oku

 • anatomi: İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Devamını Oku

 • biyoloji: Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi. (Yun. bios: hayat; logos: ilim) Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, Devamını Oku

 • volcanology: Volkanik olaylardan bahseden ilim Volkanbilim, yanardağbilim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar