harita imleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte harita imleri kelimesinin manası:

 1. Bir haritanın türünü, ölçeğini, eşit aralık değeri ve öteki özelliklerini belirlemek için yanlarına eklenen açıklamalar.

harita imleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yan harita: Coğrafya haritaları ve atlaslarına, ayrıntıları belirlemek amacıyla eklenen ikincil haritalar. Devamını Oku

 • eşleme imleri: Resmi oluşturan öğelerin hem alıcıda hem de almaçta aynı anda ortaya çıkmasını, bir satırın aynı anda taranmasını ya da satırbaşının aynı anda yapılmasını sağlayan imler. (Bu imler, eşleme üretecinin ürettiği ve resim imine eklenen elektriksel imlerdir. Satır eşleme imi ve alan eşleme imi olarak iki çeşittir). Devamını Oku

 • ölçüm düzeyleri: Sayı dizgesinin özelliklerinden içerdiklerinin türü ve sayısına göre ölçme aracı ve ölçümler arasında beliren ayrımlar. Buna göre, sayı dizgesinin tüm özelliklerini içeren oransal ölçüm, eşit aralık ve sıra özelliklerini içeren aralıklı ölçüm, salt sıra özelliğini içeren sıralayıcı ölçüm, hiçbirini içermeyense bölütleyici (adlayıcı) ölçümdür, bkz. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, sıralayıcı ölçek, sayı dizgesinin özellikleri. Devamını Oku

 • uyarı eki: Okuyanı uyarma amacıyla yazılımların altına ya da kenarlarına eklenen ve “iyi dikkat ediniz” anlamına gelen uyarı niteliğindeki açıklamalar. Devamını Oku

 • kasaba: Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde Örnek: Alayın bir ucu mezarlığa vardığı hâlde öteki ucu daha kasabanın dar sokaklarında birbirini eziyordu. R. N. Güntekin Bk. soluk borusu dalı Devamını Oku

 • harita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı. Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp Devamını Oku

 • fiziksel harita: Bk. sitolojik harita Devamını Oku

 • fiziki harita: Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını, göllerini gösteren harita. Devamını Oku

 • sitolojik harita: (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Genlerin kromozom üzerinde birbirlerine göre yerlerini baz çifti (bp), kilobaz (kb) ve megabaz (mb) olarak gösteren harita. Fiziksel harita. Devamını Oku

 • siyasi harita: Devlet ve ülke sınırlarını gösteren harita. Devamını Oku

 • harita birimi: Yüzde birlik rekombinasyon frekansına karşılık olan iki bağlı gen arasındaki genetik mesafe ölçüsü. Harita mesafesi. Devamını Oku

 • batimetrik harita: Okyanuslar, denizler, göller ve nehirlerde suyun derinliğini gösteren harita. Devamını Oku

 • harita lejandı: Bk. harita imleri Devamını Oku

 • halihazır harita: Bk. güncel durum haritası Bk. taban harita Devamını Oku

 • topoğrafik harita: Topoğrafya haritası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar