Hartmannella hyalina sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Hartmannella hyalina kelimesinin manası:

 1. İsteğe bağlı parazit olarak özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış konaklarda birincil amebik meningoensefalitise neden olan protozoon türü.

Hartmannella hyalina ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Hartmannella: Rhizopoda sınıfında, Amoebida takımında bulunan tatlı su ve toprakta serbest yaşayan amebik protozoon cinsi. Devamını Oku

 • koksidiyozis: İnsanlarda koksidiyan protozoonlar olan Isospora hominis veya I. belli’nin neden olduğu, genellikle asemptomatik seyirli, çoğunlukla dışkı örneklerinin incelenmesi esnasında ortaya çıkan, seyrek olarak bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli, sulu müköz bir ishale neden olan enfeksiyon. Devamını Oku

 • Naegleria fowleri: Yaşam sikluslarında hem ameboyit hem de kamçılı evreleri bulunan, insanlarda hem beyne yerleşerek birincil ameboik meningoensefalitise neden olan hem de bağırsaklarda parazitlenen serbest yaşamlı bir protozoon türü. Devamını Oku

 • Sudis hyalina: Yalancı zargana. Devamını Oku

 • cartilago hyalina: Hiyalin kıkırdak Devamını Oku

 • akciğer toksoplasmozisi: Genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda akciğer yangısı, ateş, öksürük ve solunum güçlüğü gibi semptomların görüldüğü Toxoplasma gondii’nin neden olduğu akciğer enfeksiyonu. Devamını Oku

 • mikrosporidiyozis: Microsporida takımında bulunan protozoonların neden olduğu, genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde görülen ishal ve canlı ağırlık kaybıyla belirgin hastalık. Devamını Oku

 • ballottement: Balotman, (Tıp) bir şŸeye dokunarak uygulanan ve sıçramaya veya çalkalanmaya neden olan baskı (özellikle hamilelik testi sırasında cenini hissetmek amacıyla rahime baskı uygulanması) Devamını Oku

 • protozoal: Protozoon türü mikroorganizmalarla ilgili olan. Protozoon türü mikrorganizmaların neden olduğu. Devamını Oku

 • Histomonas meleagridis: Hindilerde enfeksiyöz enterohepatitise neden olan, meydana getirdiği histomonozis, karabaş hastalığı olarak da adlandırılan, hindilerden başka tavuk, keklik, bıldırcın, sülün ve Afrika tavuğunda da enfeksiyona neden olan, yeryüzünde oldukça yaygın, morfolojisi organizmada yerleştiği organa göre değişen, genel olarak bağırsak lümeninde ve kültürlerde kamçılı (2-4 kamçı) ve dokularda kamçısız formlara sahip protozoon türü. Devamını Oku

 • florokinolonlar: Bakteriler üzerindeki etkilerini, DNAjiraz enzimini baskılayıp bölünmelerini engelleyerek ölümlerine neden olmak suretiyle gösteren, genel olarak vücut pH’sında ve yağda iyi çözünemeyen, zayıf bazik nitelikte, gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine etkili, brusella ve mikobakteriler gibi hücre içerisine giren bakteriler üzerine de etkili, makrofajlarda interlökin I üretimini artırarak bağışıklık sistemi üzerine olumlu yönde etki gösteren, dağılım Devamını Oku

 • Echinococcus multilocularis: Son konakları genellikle tilkiler, ara konakları kemiriciler olan sporadik insan enfeksiyonlarına neden olan, E. granulosus’a benzeyen ancak ara konaklarda alveoler veya multiloküler kist oluşumuna neden olan ekinokok türü, Echinococcus alveolaris. Devamını Oku

 • Otodectes cynotis: Özellikle kedilerin bazen de köpek, tilki ve gelinciklerin dış kulak yolundaki deri üzerinde yaşayan ve dış kulak yangısına neden olan zorunlu bir dış parazit. Devamını Oku

 • geçici parazit: Belirli dönemlerde serbest olarak yaşayan belirli dönemlerde hayvan üzerinde parazitlenen okkasional parazit olarak da adlandırılan canlı, hayatının bir bölümünde serbest olarak yaşayan parazit, intermittent parazit, okkasiyonal parazit, temporer parazit. Devamını Oku

 • Balamuthia mandrillaris: İnsalarda öldürücü olabilen birincil amebik menigoensefalitis etkeni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar