hava kesesi yangısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hava kesesi yangısı kelimesinin manası:

 1. Kanatlılarda, genellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından oluşturulan, solunum sistemi enfeksiyonlarının seyri sırasında oluşan ve hava keselerinde kazeöz eksudatın varlığıyla belirgin patolojik değişim, airsakkulitis.
 2. Maymunlarda solunum güçlüğü, öksürük ve çene altı ödemiyle belirgin, birçok bakteriyel etkene bağlı olarak biçimlenebilen, hava keselerinde oluşan vücut reaksiyonu.
 3. Atlarda hava kesesi yangısı.

hava kesesi yangısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • atlarda hava kesesi yangısı: Atlarda solunum sistemi enfeksiyonlarının yayılması sonucu biçimlenen divertikülüm tuba auditivaların yangısı. Kranyal sinirlere, damarlara, komşu kemiklere, orta kulağa, beyin ve atlantooksipital eklemlere yayılabilir. Devamını Oku

 • hava kesesi empiyemi: Atlarda, genellikle orta kulak veya boğaz bölgesindeki yangıların bir uzantısı olarak östaki borusunun altında kör kese görünümündeki hava keselerinde irin birikimi, hava kesesi empiyemi. Kronik seyirlidir ve genellikle streptekoklar tarafından oluşturulur. Devamını Oku

 • hava kesesi timpanisi: Genç atlarda hava keselerinde hava toplanması. Östaki borusundaki nazofarenks deliğinin kapak hareketinden kaynaklanır. Devamını Oku

 • hava kesesi mantar hastalığı: Atlarda hava keselerinin mantar etkenlerine ilgili, genellikle fibrinli veya fibrinli-nekrotik karakterde yangısı, hava kesesi mikozisi. Burun kanamasına neden olabilir. Devamını Oku

 • safra kesesi yangısı: Çeşitli nedenlerle safra kesesi yangısı, kolesistitis. Devamını Oku

 • hava kesesi: Balıkların aşağı ve yukarı inip çıkmalarını sağlayan, hava ile dolup boşalan kese. Kuşlarda vücudun çeşitli yerlerinde bulunan ve akciğere bağlı olan boşluklar. Devamını Oku

 • eozinofilik ülserli kolon yangısı: Aşırı duyarlılık reaksiyonu, parazitlere bağlı veya yabancı cisim reaksiyonu olarak değerlendirilen, köpeklerde görülen, kolonun eozinofil lökositlerden zengin hücre infiltrasyonu ve ülserleşmesiyle belirgin yangısı. Eozinofilik mide-bağırsak yangısının bir parçası olarak değerlendirilir. Devamını Oku

 • hava kesesi mikozisi: Hava kesesi mantar hastalığı. Devamını Oku

 • Viral yüzme kesesi yangısı: Çeşitli balık türlerinde özellikle sazanlarda, Rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, yüzme kesesinin yangılanması, karında sıvı toplanması ve vücudun çeşitli yerlerinde hemorajilerin oluşmasıyla karakterize bulaşıcı viral bir hastalık. Devamını Oku

 • atopik deri yangısı: Atopiye bağlı olarak biçimlenen damar genişlemesi, perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu ve yüzeysel epidermisin yaygın ödemiyle belirgin kronik seyirli deri hastalığı. Sadece kedi, köpek, koyun ve atlarda, astım, kurdeşen ve egzama gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkar, atopik dermatitis. Devamını Oku

 • nekrotik fasya yangısı: Genellikle birçok bakteriyel patojenin sorumlu olduğu, yüzeysel ve derin ak zarların yaygın nekroz ve gaz oluşumuyla belirgin yangısı. Deri altı dokusunun yangısı olarak başlar, ak zarlara yayıldıktan sonra, deri altı dokularda da kangren oluşur. Devamını Oku

 • irinli dalak yangısı: Genellikle sığırlarda retikulumdaki yaralardan, atlarda ise Strongilus larvalarının kolondan göçü sırasında yerel olarak gelişebilen ve irin oluşumuyla belirgin dalak yangısı. Devamını Oku

 • irinli dalak yangısı: Genellikle sığırlarda retikulumdaki yaralardan, atlarda ise Strongilus larvalarının kolondan göçü sırasında yerel olarak gelişebilen ve irin oluşumuyla belirgin dalak yangısı. Devamını Oku

 • gaz kesesi: Birçok kemikli balıkta çeperi sindirim kanalı ile aynı yapıda, içi hava ve diğer gazlarla dolu olan, hidrostatik denge, solunum, ses çıkarma ve ses almada görevli yapı. Yüzme kesesi. Hava kesesi. Devamını Oku

 • lenfositik plazmasitik bağırsak yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar