have outgrown smb sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte have outgrown smb kelimesinin manası:

 1. Geçmek, boy olarak geçmek

have outgrown smb ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rightly: Haklı olarak, doğru olarak. Emin olarak, kesin olarak, dürüstçe, doğrulukla, haklı olarak, gergi gibi, uygun biçimde Devamını Oku

 • theoretically: Teorik olarak Kuramsal olarak, faraziyeye dayanarak, teorisel olarak, spekülatif olarak Devamını Oku

 • theoretically: Teorik olarak Kuramsal olarak, faraziyeye dayanarak, teorisel olarak, spekülatif olarak Devamını Oku

 • linearly: Dogrusal olarak DoğŸRusal olarak, lineer olarak; çizgilerle; doğŸrudan; tek boyutlu olarak Devamını Oku

 • operationally: İslevsel olarak İşŸLevsel olarak, kullanıma hazır olarak, fonksiyonel olarak Devamını Oku

 • operationally: İslevsel olarak İşŸLevsel olarak, kullanıma hazır olarak, fonksiyonel olarak Devamını Oku

 • positively: Pozitif olarak, kesin olarak, kesinkes, mutlak, olumlu biçimde, tam olarak, emin bir şŸekilde, emin olarak Devamını Oku

 • intimately: Samimi bir şŸekilde, özel bir şŸekilde; yakınlık göstererek, içli dışŸlı olarak; yakından; kişŸisel olarak, özel olarak, gizli olarak Devamını Oku

 • apart: Ayrı olarak, ayrı, ayrı bir yere, uzağa Ayrı, bir tarafa, bir yana, bir tarafta Devamını Oku

 • implicitly: Üstü kapalı olarak, dolaylı olarak, tam olarak, kesin olarak Devamını Oku

 • nakden: Para olarak Örnek: Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Anayasa Peşin olarak. Devamını Oku

 • doğal uranyumlu reaktör: Yakıt olarak doğal metal uranyum, soğutucu olarak CO2 ve yavaşlatıcı olarak grafit kullanan reaktör. Devamını Oku

 • conventionally: Konvansiyonel olarak Geleneksel olarak, geleneklere göre, kabul edilmişŸ normlara göre; resmi olarak Devamını Oku

 • saptırma: Süs olarak yapılan kırık çizgili silme. Saptırmak işi. Devamını Oku

 • paradoks: Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce Örnek: Başından beri, çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak. A. İlhan Çelişki Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar