hawley smooth tarife yasası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hawley smooth tarife yasası kelimesinin manası:

 1. Büyük bunalımın yol açtığı yaygın işsizlik ve milli gelir düşüşlerini önlemek amacıyla Amerikan hükümetine birçok mal üzerindeki gümrük tarifelerini yükseltme izni veren ve 1930 yılında yürürlüğe giren yasa.

hawley smooth tarife yasası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hawley smooth tarife kanunu: Bk. Hawley – Smooth Tarife Yasası Devamını Oku

 • geçici gümrük tarife yükü: Bir ülkenin geçici dış ödemeler dengesizliğini gidermek amacıyla gümrük tarifelerini yükseltmesi. Devamını Oku

 • yapıt hakkı yasası: Yapıt haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasa (ülkemizde uygulanan yasanın adı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur). Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkasınca izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılmasını önleyen Devamını Oku

 • okun yasası: İşsizlik oranının doğal orandan sapması ile gerçekleşen reel gayrisafi yurtiçi hasılanın potansiyel hasıladan sapması arasında ters yönlü bir ilişki olduğu ileri sürülen ve Arthur Okun tarafından geliştirilen yasa. Okun, ABD ekonomisine yönelik olarak yaptığı görgül çalışmada gerçekleşen gayrisafi yurtiçi hasılanın potansiyel hasıladan % 1’den daha büyük olduğunda, işsizlik oranı doğal oranının % 0,3 altına düştüğü Devamını Oku

 • kesin hesap yasası: Belli bir mali yıla ait bütçe uygulama sonuçlarının ülke meclisleri tarafından denetlenmesiyle kabul edilen ve o bütçe yılında gerçekleşen gelir ve gider tutarını gösteren yasa. Devamını Oku

 • kütlesel etkileşim yasası: Bir tektürel tepkileşimin hızının, tepkileşime giren özdklerin çarpımıyla oranlı oldugunu belirleyen yasa. Devamını Oku

 • basımevleri yasası: Basım işlerinin kamu yararına düzenli yürümesini sağlamak amacıyla, basımevlerinin basım işlerini düzenleyen yasalar. Devamını Oku

 • kapitalist birikimin mutlak ve genel yasası: Marksist kurama göre, kapitalist toplumda sermaye birikimindeki artışla birlikte işçi sınıfının düşkünler tabakası ile yedek sanayi ordusunun artacağını, buna bağlı olarak da toplumdaki resmi yoksulluğun yaygınlaşacağını ileri süren yasa. Devamını Oku

 • televizyon yasası: Bir ülkedeki televizyon çalışmalarını ya da bu çalışmaların yalnız bir bölümünü düzene bağlamak amacıyla çıkarılmış yasa. Devamını Oku

 • king yasası: İsteminin fiyat esnekliği düşük olan tarım ürünlerinde üreticilerin (tüketicilerin) hasadın bol olduğu yıllarda az, kıt olduğu yıllarda ise çok gelir elde edeceklerini (harcama yapacaklarını) ileri süren, G. King tarafından geliştirilen ve adıyla anılan yasa. Devamını Oku

 • yurttaşlık yasası: Kişilere ilişkin özel haklar kurallarını gösteren yasa. Kişiler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen yasa. Devamını Oku

 • smooth tongued: Nabza göre şerbet veren, riyakâr. Tatlı dilli, iki yüzlü, nabza göre şerbet veren Devamını Oku

 • ohm yasası: Düz akımın yeğinliğinin yük-süren kuvvetle doğru, çevrimin direnci ile ters oranla olduğunu deyimleyen yasa. Düz akımın yeğinliğinin yük-süren kuvvetle doğru, çevrimin direnci ile ters oranla olduğunu deyimleyen yasa. Devamını Oku

 • kesinlik yasası: (Biçim ruhbilimi) Yaşantı ya da davranışların örgütlenmesiyle ilgili gene! bir yasa. Devamını Oku

 • paskal yasası: Bir sıvının herhangi bir noktasına yapılan basınçın, sıvının her tarafına eşit olarak iletildiğini belirten yasa. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar