hazain sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hazain kelimesinin manası:

 1. (Hazine. C.) Hazineler.

hazain ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • garantili imkan: 4749 sayılı Kanun kapsamında yer alan kuruluşlara sağlanan Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisini ifade etmektedir. Devamını Oku

 • garantili imkan: 4749 sayılı Kanun kapsamında yer alan kuruluşlara sağlanan Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisini ifade etmektedir. Devamını Oku

 • treasure house: Hazine dairesi, hazine, zengin kaynak Devamını Oku

 • hazine kethudası: Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudalığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes’ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudası denilirdi. Devamını Oku

 • treasure: Değer vermek, değerini bilmek, toplamak Hazine, para hazinesi Devamını Oku

 • makalid: (Ka, uzun okunur) Hazineler. Devamını Oku

 • künuzat: Kenzler. Hazineler. (Osmanlıca’da yazılışı: künuzât) Devamını Oku

 • mehazin: Mahzenler. Hazineler. Mal doldurulan yerler. Devamını Oku

 • hazaini medfune: Gömülü hazineler. (Osmanlıca’da yazılışı: hazain-i medfune) Devamını Oku

 • içsaray: Eskiden saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç kısım. Topkapı sarayında taht kapısından sonra başlayan, padişahın harem dairesi, “hırka-i saadet” ve hazine dairelerinin bulunduğu bölüm. Devamını Oku

 • treasury bill: Hazine bonosu, hazine bonosu (kısa vadeli) Devamını Oku

 • emvali zahire: Saime denilen hayvanlar ile bir kısım arazi mahsulatı ve madenleri ile yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıyla, nakitler. (Osmanlıca’da yazılışı: emval-i zâhire) Devamını Oku

 • hazine i birun: Bk. dışhazine Devamını Oku

 • meftah: Hazine. Devamını Oku

 • hazine i enderun: Bk. içhazine Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar