helmert dönüşümü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte helmert dönüşümü kelimesinin manası:

 1. (…)ortalamaları sıfır, değişkeleri 1 olan olasılıksal değişkenler olmak üzere,(…)biçiminde verilen bir dik doğrusal dönüşüm.

helmert dönüşümü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • t dağılımı: (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T’nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı. Devamını Oku

 • poisson dağılımı: Küçük olasılıklar dağılımı. (olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a’ya eşittir. Devamını Oku

 • üstel dağılım: (olasılık kuramı) a>0 bir değiştirge olmak üzere, olasılık yoğunluk işlevi, f(x) = (1/a) (…) x>0 biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkenin dağılımı, anlamdaş onuncu tür dağılım. Devamını Oku

 • gama dağılımı: (Kuramsal istatistik) a ve n değiştirgeler olmak üzere olasılık yoğunluk işlevi, (…) biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Devamını Oku

 • bağlanım denklemi: (bağlanım çözümlemesi) (…)Y olasılıksal değişkeni ile (…) olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y’yi X/lere bağlayan denklem. Y, tek değişkene bağlı ise, bu denklem, Y s= f(X) + (…) biçiminde verilir. Burada, e, yanılgı terimi ve E(Y/x) = f(x)’dir. Doğrusal ilişkilerde, (…)bağlanım katsayıları olmak üzere, Y tek değişkene bağlı ise, denklem (…) ve birden çok Devamını Oku

 • beklem çıkaran işlev: (olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise, (…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken ise, (…) olur. Devamını Oku

 • görgül dağılım işlevi: (…)X, bir olasılıksal değişken ve Sn (x’), n büyüklüğündeki bir örneklemde bir x değerinden küçük olan değerlerin göreli sıklığı olmak üzere, örneklemin (…) biçiminde verilen dağılım işlevi.(…). Devamını Oku

 • kesikli tekbiçimli dağılım: X olasılıksal değişken olmak üzere, (…)biçiminde olan kesikli dağılım, (…)olası değerleridir. Devamını Oku

 • ikiterimli dağılım: (olasılık kuramı) n ve p değiştirgeler olmak üzere, olasılık işlevi, (…) biçiminde verilen X kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Bu dağılım, her yinelenmesinde iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı denemenin aynı koşullar altında bağımsız olarak yinelenmesi sonucunda elde edilen değerlerin dağılımıdır.n=1 ise, Bernoulli dağılımı olur. Bu dağılıma noktaikiterimli dağılımı da denir. Devamını Oku

 • bağımsız olasılıksal değişkenler: (olasılık kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x,y) = (…)eşitliğini sağlayan olasılıksal değişkenler. X ve Ybağımsız olasılıksal değişkenleri sürekli ise, f(x,y) = (…) ve kesikli ise, p(x,y)=(…) olur. Devamını Oku

 • yürüyen toplama süreci: (Olasılık kuramı) (…)ler (i=0,1,2,.,.), üzerinde bazı yakınsaklık koşulları olan katsayılar olmak üzere, (…)olasılıksal sürecinden (…) biçiminde oluşturulan (…)durağan olasılıksal süreci. Yürüyen ortalama süreci ve özbağlanımsal süreç bu sürecin özel durumlarıdır. Devamını Oku

 • belirtken işlev: (olasılık kuramı) t bir gerçek değişken ve (…) olmak üzere, herhangi bir olasılıksal X değişkeni için, (…) biçiminde tanımlanan işlev.belirtken işlevler, beklem çıkaran işlevlerin taşıdıkları özellikleri taşırlar. Her olasılıksal değişkeninbelirtken işlevi vardır, ancak, aynı şey beklem çıkaran işlev için söylenemez. Devamını Oku

 • weibull dağılımı: (olasılık kuramı) Olasılık yoğunluk işlevi, b ve p değiştirgeler olmak üzere, (…)biçiminde olan sürekli bir dağılım. Bu dağılım p = 1 olduğunda üstel dağılıma dönüşür. Devamını Oku

 • sekizinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen, Pearson türünden bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • dokuzuncu tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…) biçiminde verilen Pearson türünden bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar