hematojen sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hematojen kelimesinin manası:

 1. Kan yoluyla
 2. Kandan kaynaklanan, kanla ilişkili.

hematojen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ensanguine: Kanla kaplamak veya lekelemek. Kan lekesi yapmak, kanla lekelemek, kanla kirlenmek, kana boyamak Devamını Oku

 • hematic: Kanla ilgili, kan gibi, kanla dolu, kana ait, kanı etkileyen Kanla ilgili Devamını Oku

 • hematik mumifikasyon: Sığırlarda görülen fetal mumyalaşma biçimi. Bu tip mumifikasyonlarda yavru zarları kurur, karunküller invole olur, döl yatağıyla koryon arasında kandan kaynaklanan kahverengi-kırmızı çikolata kıvamında akıntı bulunur. Devamını Oku

 • haematic: Kanla ilgili, kan gibi, kanla dolu, kana ait, kanı etkileyen Kana etki eden ilaç Devamını Oku

 • irkilimlik: Bir elektrik çevriminden geçen akımın değişimi ya da yakında bulunan mıknatıssal olarak ilişkili başka bir çevrimden geçen akımın değişimi ile söz konusu çevrimde irkilim yoluyla yük-süren kuvvet oluşması, anlamdaş doğuşu. Devamını Oku

 • sinüzoit: Bir çemberin, sıfır dereceden 360 dereceye kadar olan yaylarının sinüslerinin değişmelerini grafik ile gösteren devirli düzlem eğri. Boşlukçuk Devamını Oku

 • akraba: Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım Örnek: Geceleyin, babam, amcam, akrabamız, hepsi istasyonda idiler. Y. K. Beyatlı Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular. Devamını Oku

 • correlated: [correlate] ilişiği olmak, bağlantı kurmak, bağ kurmak, ilişkili olmak, ilişkisini ortaya çıkarmak, bağlantılı olmak; ilişkiyi göstermek, bağdaştırmak, uymak İlişŸKili, karşŸılıklı olarak ilişŸkili olan Devamını Oku

 • sanguineus: Kanlı, kandan meydana gelmiş. Kanlı, kandan meydana gelmiş.Dgr.: anat. sanguineus Devamını Oku

 • prostat kisti: Köpeklerde doğuştan veya hiperplazi, neoplazi ve yangı gibi kazanılmış nedenlerle oluşan tek veya çok sayıda, 7-20 cm çapında hemen her zaman steril, irin, idrar ve spermatozoon içermeyen kese. Prostat hipertrofisinden kaynaklanan kistler, retension kistleri, paraprostatik kistler ve yassı hücreli metaplaziyle ilişkili kistler olmak üzere dört bölümde incelenir. Devamını Oku

 • kıyasen: Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. Karşılaştırarak, oranlayarak. Devamını Oku

 • bağışıklık sistemi: Organizmaya dışarıdan giren yabancı maddelere, antijenlere karşı hedef teşkil eden ve onların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan T ve B lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajların yer aldığı sistem, immün sistem. Lenf yumrusu, tonsilla, timüs, dalak, kanla ilgili düğüm, kanla ilgili-lenf yumrusu ve mide-bağırsak dokusunun bağ dokusundaki lenf folikülleri bağışıklık sisteminin oluşumlarıdır. Devamını Oku

 • bitler: Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı. Eklem bacaklılar (Arthropoda) dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, kanatlılar (Pterygota) alt sınıfından, küçük ve Devamını Oku

 • sitoplazmik kalıtım: (Yun. kytos: boşluk; plasma: şekil) Kromozom ayrılmasıyla ilişkili olmadıkları için kalıtımları Mendel yasalarına göre değerlendirilemeyen, çekirdek dışı genlerle (mitokondri, kloroplâstlar gibi organellerdeki genlerle) kontrol edilen kalıtım. Mendellenmeyen kalıtım. Sitoplazmada yer Devamını Oku

 • haem: Hem, kan, kandan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar