hemofuscin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hemofuscin kelimesinin manası:

 1. Hemofusin, belli hastalıklar sırasında karaciğŸerde rastlanan pigment

hemofuscin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ikincil fotosensitizasyon: Karaciğerde meydana gelen bozukluk veya dolaşım sistemiyle ilgili problemlere bağlı olarak karaciğerde ışığa duyarlı kılan maddelerin etkisiz h Devamını Oku

 • kara hastalık: Geviş getirenlerin karaciğerlerinde Fasciola hepatica’nın karaciğerde meydana getirdiği tahribata bağlı olarak Clostridium novyi’nin ekzotoksinleri tarafından oluşturulan, akut, toksemik, 2-3 santimetre çapında, karaciğer nekrozu, deri altı ödemi ve seröz boşluklarda sarı renkte havayla temasta pıhtılaşabilen sıvı birikimiyle belirgin hastalık, enfeksiyöz nekrotik hepatitis. Devamını Oku

 • koligranülom: Kanatlılarda Escherchia coli’ye bağlı olarak sindirim kanalı, akciğer ve karaciğerde granülomlu yangı oluşumuyla belirgin hastalık, Hjarre hastalığı. Devamını Oku

 • alfa fetoprotein: Embriyonel dönemde amniyon kesesi ve karaciğerden sentezlenen 580 amino asitli bir protein. Erişkinlerde karaciğer tümörlerinde, karaciğer sirozu ve viral karaciğer yangılarında kandaki ve karaciğerdeki düzeyi artar. Gebelerde kanda yüksek düzeylerde bulunması ve amniyon sıvısındaki artışı, nöral tüple ilgili yapılış bozukluklarını veya kimi kromozom hastalıklarının varlığını gösterir, AFP. Devamını Oku

 • besinsel askorbik asit yetersizliği: Diyette askorbik asidin (C vitaminin) yetersizliği sonucu, kollajen üretiminde azalma, kollajen kırılganlığında ve parçalanma hızında artışla belirgin sadece insan, kobay, bazı primatlar ve mutant domuzlarda görülen bir beslenme hastalığı, iskorbüt, iskorbüt hastalığı, C vitamini eksikliği. Memelilerin çoğu karaciğerde glikozdan sentezledikleri için yetersizliğe sadece belli türler duyarlıdır. Buzağıların C vitaminine cevap veren dermatozisi bunun tek istisnasıdır. Devamını Oku

 • psoriasis: Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir. Bkz Resim Devamını Oku

 • karaciğer yangısı: Karaciğerde oluşan ve hastalık nedeni dikkate alınmaksızın oluşan her türlü yangısal değişiklik, hepatitis. Devamını Oku

 • kelebek hastalığı: Yaprağımsı emicikurtlardan ileri gelen asalaksal hastalıkların ortak adı. (Hastalık, solucanların yerleştiği yere göre adlandırılır; karaciğerkelebek hastalığı, akciğerkelebek hastalığı, bağırsakkelebek hastalığı gibi.) Devamını Oku

 • basiller hemoglobinüri: Sığır ve koyunlarda bazen de keçilerde ve domuzlarda akut seyirli, Clostridium haemolyticum’dan kaynaklanan, yüksek ateş, damar içi hemolizis, hemoglobinüri, sarılık ve karaciğerde genellikle büyük ve bir alanda pıhtılaşma nekrozunun varlığıyla belirgin, oldukça ölümcül toksemik bir enfeksiyon, enfeksiyöz ikterohemoglobinüri. Fasciola hepatica karaciğerde başlangıç lezyonlarının başlıca nedenidir. Devamını Oku

 • siroz: Karaciğerin büyümesi veya körelmesi ile ortaya çıkan bir hastalık. Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla Devamını Oku

 • Malloryhiyalini: İnsanlarda alkolizm ve kimi karaciğer hastalıklarında karaciğer parenkim hücrelerinde pembe renkli yuvarlak-oval birikim. Devamını Oku

 • yatalak inek sendromu: Doğum sırasında ve sonrasında veya doğuma yakın günlerde ineklerin birçok nedene bağlı olarak ayağa kalkamayarak yerde yatması sonucu cisimlerin yapmış olduğu dış basınç veya uzun süre vücut ağırlığının altında kalan ayak, kafa ve bacaklardaki kas iskemileri, arka bacak sinirlerinde zedelenme, kalp ve karaciğerde dejenerasyonlarla belirgin, başlıca iyi kondisyonlu hayvanlarda görülen ölümcül hastalık, sternal yatalak sendromu, Devamını Oku

 • karaciğer biyopsisi: Karaciğerden muayene edilmek üzere ufak bir parça çıkarılması. Özellikle siroz, fibroz ve neoplazilerin yol açtığı karaciğer büyümelerinin nedenlerini ortaya koymak için en radikal yöntemdir. Ayrıca alfatoksikozis ve kimi zehirlenmelerle, bakır ve A vitamini yetersizliklerinin tanısında yarar sağlar. Pıhtılaşma bozuklukları bulunmayan karaciğer hastalıklarında güvenilir biçimde uygulanabilir. Devamını Oku

 • nosology: Hastalıkları sınıflandırma ilmi Hastalıkların sınıflandırılmış olduğu liste Devamını Oku

 • sulkus vena umbilikalis: Karaciğerde, embriyonal devrede vena umblicalis’i alan oluk. Karaciğerde, embriyonel devrede v. umblicalis’i alan oluk.Dgr.: anat. sulcus venae umbilicalis Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar