hepatoportal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hepatoportal kelimesinin manası:

 1. Karaciğer portal sistemine ait veya onunla ilgili olan.

hepatoportal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hepatoportal fibrozis: Genç köpeklerde; çok sayıda, kıvrımlı, kazanılmış portosistemik şantların biçimlenmesi sonucu, karaciğerin küçülmesi, düzensiz zar çöküntüleri ve ince nodüler bir yapı göstermesiyle belirgin, asites ve hepatik ensefalopatiye neden olabilen bir yapılış bozukluğu. Devamını Oku

 • hepatoportal fibrosis: Hepatoportal fibrozis Devamını Oku

 • hepatoportal fibrosis: Hepatoportal fibrozis Devamını Oku

 • portal obstrüksiyon: Portal dolaşımın tıkanması veya engellenmesi. Bağırsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara üzerine basınç yapan oluşumlar veya karaciğer fibrozisinin bir sonucu olarak biçimlenir, asites ve ishalle sonuçlanır. Devamını Oku

 • pipetsem siroz: Karaciğer şistosomozisinde portal venlerin dallarındaki yumurta ve parazitlerin etrafında ve büyük portal venaların etrafında fibröz doku oluşumuyla belirgin siroz. Devamını Oku

 • amip apsesi: Amebiyozisli hastalarda Entamoeba histolytica’nın portal dolaşıma girmesi sonucunda karaciğerde oluşturduğu apselere verilen ad. Karaciğer dışında dalak ve beyinde de rastlanmaktadır. Devamını Oku

 • alfa fetoprotein: Embriyonel dönemde amniyon kesesi ve karaciğerden sentezlenen 580 amino asitli bir protein. Erişkinlerde karaciğer tümörlerinde, karaciğer sirozu ve viral karaciğer yangılarında kandaki ve karaciğerdeki düzeyi artar. Gebelerde kanda yüksek düzeylerde bulunması ve amniyon sıvısındaki artışı, nöral tüple ilgili yapılış bozukluklarını veya kimi kromozom hastalıklarının varlığını gösterir, AFP. Devamını Oku

 • hepatik: Karaciğere ait, karaciğerle ilgili olan. Karaciğere ait. Devamını Oku

 • nizami: İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. Kanunlarla ilgili olan. Devamını Oku

 • asites: Karın boşluğunda seröz, berrak ve açık renkte, transudat veya modifiye transuadat niteliğinde sıvı toplanması. Portal hipertansiyon, karaciğer sirozu, kalp yetmezliği, karın zarı sıvısının emiliminin azalması, engellenmesi veya fazla miktarda salgılanması sonucu biçimlenir, hidroperitoneum, hidrops asites, hlk. yağ üzülü. Devamını Oku

 • ikincil fotosensitizasyon: Karaciğerde meydana gelen bozukluk veya dolaşım sistemiyle ilgili problemlere bağlı olarak karaciğerde ışığa duyarlı kılan maddelerin etkisiz h Devamını Oku

 • hepatik arteryovenöz fistül: Köpek ve kedilerde karaciğerde doğuştan sebeplerle oluşan atar ve toplardamarlar arasındaki bağlantı. Portal hipertansiyona, portokaval şantlara ve asitese yol açabilir. Devamını Oku

 • eritrean: Eritreli, Eritre’ye ait ya da onunla ilgili olan Devamını Oku

 • nomenclatural: İsimler ve terimler sistemine ait veya ilgili (özel toplumda, meslekte, vs. kullanılan) Devamını Oku

 • kazanılmış portosistemik şant: Kronik karaciğer lezyonlarında portal kan dolaşımının belirgin biçimde baskı altında kalması sonucu, kapı toplardamarının doğrudan sistemik dolaşıma karışması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar