heterologous sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte heterologous kelimesinin manası:

 1. Heterolog, farklı bir türden alınma ile ilgili, farklı bir türden alınmaya özgü

heterologous ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • heterologous desensitization: Heterolog duyarsızlaşma Devamını Oku

 • poliparazitizm: Birden fazla çeşit parazitin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar. Aynı konağın farklı türden parazitlerle enfeksiyonu. Aynı konağın farklı türden parazitlerle enfeksiyonu. Devamını Oku

 • divergens: I.Protein ya da nükleotit dizilişindeki sapmalar. 2. Aynı kökenli organizmaların çeşitli etkiler sonucu farklı görünüşte olmaları. 3.Aynı türden ilgili gen ya da proteinlerin ayrılması. Birbirlerinden ayrılmış ve uzaklaşmış. Devamını Oku

 • urticarial: Ürtikaryal, kurdeşŸenle ilgili, kurdeşŸene özgü, urtikanla ilgili, urtikana özgü, kaşŸındırıcıyla ilgili, kaşŸındırıcıya özgü, kaşŸınmaya sebep olanla ilgili Devamını Oku

 • melez: Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse) Örnek: Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş. M. Ş. Esendal Katışık, Devamını Oku

 • heterogreft: Ayrı türden yama Farklı türlerde bireylere arasında aktarılan doku parçası, heterotransplant. Devamını Oku

 • amfidiploit: (Yun. amphi: her iki; diploos: iki kat) Her biri farklı türden gelen iki kromozom takımı taşıyan tetraploit organizma. Allotetraploit. Devamını Oku

 • wattless: Vatsız, (Elektrik) elektriksiz, elektrik gücü olmayan (kendisini yaratan elektromotif gücünden faz olarak 90 derece farklı olan yönlendirici akım bileşŸeniyle ilgili; yarattığŸı akım kendisinden faz olarak 90 derece farklı olduğŸundaki elektromotif güç veya bileşŸen ile ilgili) Devamını Oku

 • ksenodiagnoz: Bir canlıdaki hastalığı, hastalığın etkenini farklı türden ikinci bir hayvana (test hayvanları) vererek tanı koyma. Devamını Oku

 • isomerism: İzomerizm. İzomerizm, aynı sayıda ve türden atomları olan fakat yapı düzeni farklı olan iki veya daha fazla kimyasal bileşŸik arasındaki bağŸlantı (Kimya) Devamını Oku

 • özsel mal farklılaştırması: Üretiminde farklı aramalları ve/veya üretim teknikleri kullanılarak malların farklılaştırılması. krş. biçimsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması Devamını Oku

 • fiyat farklılaştırması: Tekel piyasalarında etkinlikte bulunan firmanın kârını artırabilmek için ürettiği mal ya da hizmeti, fiyat esnekliğinin farklı olduğu, birbirinden tam olarak yalıtılmış alt piyasalarda farklı fiyatlardan satması. krş. mal farklılaştırması, pazar farklılaştırması Devamını Oku

 • interoperability: Birlikte çalışŸabilirlik, birlikte çalışŸabilme; iki farklı türden bilgisayarın birlikte işŸlem görebilmesi ve iletişŸim kurabilmesi (Bilgisayar) Devamını Oku

 • interoperability: Birlikte çalışŸabilirlik, birlikte çalışŸabilme; iki farklı türden bilgisayarın birlikte işŸlem görebilmesi ve iletişŸim kurabilmesi (Bilgisayar) Devamını Oku

 • varyete: Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. Varyasyon. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar