heteroserk kuyruk yüzgeci sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte heteroserk kuyruk yüzgeci kelimesinin manası:

 1. (Yun. heteros: diğer; kerkos: kuyruk) Balıklarda, üst parçanın alttakinden daha uzun olduğu ve içinde omurganın ucunun bulunduğu kuyruk yüzgeci tipi.
 2. Bazı balıklarda, kuyruk yüzgecinin üst ve alt parçalarının farklı uzunlukta olduğu ve içinde omurganın ucunun bulunduğu kuyruk yüzgeci tipi, heteroserkal kuyruk yüzgeci.

heteroserk kuyruk yüzgeci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • heteroserk: (Yun. heteros = diğer, Yun.kerkos = kuyruk) Balıklarda kuyruk yüzgecinin üst lobunun altdakinden daha uzun olması ve içinde omurganın ucunun bulunması. Bu tipe köpek ve Mersin balıklarında rastlanır. bk homoserk, difiserk. Devamını Oku

 • homoserk kuyruk yüzgeci: (Yun. homos: aynı, eş; kerkos: kuyruk) Genellikle bütün kemikli balıklarda (Teleostei) omurganın, ürostil kuyruğun üst lobu içerisinde uzadığı, lobların boylarının az çok birbirine eşit olduğu kuyruk yüzgeci. Genellikle bütün kemikli Devamını Oku

 • difiserk kuyruk yüzgeci: (Yun. diphyes: iki katlı; kerkos: kuyruk) Yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) da olduğu gibi omurganın son ucunun kuyruk yüzgecinin sonuna kadar düz olarak uzanması ile yüzgecin dorsal ve ventral olarak iki simetrik kısma ayrılması durumu. Devamını Oku

 • heteroserkal kuyruk yüzgeci: Heteroserk kuyruk yüzgeci. Devamını Oku

 • homoserkal kuyruk yüzgeci: Homoserk kuyruk yüzgeci. Devamını Oku

 • kuyruk yüzgeci: Balıklarda vücudun kuyruk bölgesinde bulunan yüzgeç. Kaudal yüzgeç. Balıklarda vücudun kuyruk bölgesinde bulunan yüzgeç. kaudal yüzgeç. Devamını Oku

 • yağ yüzgeci: Bazı balıklarda değişmiş, ışını olmayan sırt, arka yüzgeci. Adipoz yüzgeci. Bazı balıklarda son sırt yüzgeciyle kuyruk yüzgeci arasında bulunan ışınsız, yağ dokudan oluşmuş küçük bir yüzgeç, adipöz yüzgeci. Devamını Oku

 • kuyruk sapı: Balıklarda anüs yüzgecinin sonuyla kuyruk yüzgeci kaidesi arasında kalan vücut bölgesi, kaudal pedunkül. Devamını Oku

 • anüs yüzgeci: Balıklarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. Balıklarda anüsle kuyruk arasında yer alan genellikle bir nadiren iki tane olabilen yüzgeç. Devamını Oku

 • kılıçkuyruk: Kemikli balıklar takımından uzunluğu 8-10 cm olan, tropik süs balığı (Xiphophorus helleri). Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, lebistesgiller (Poeciliidae) familyasından, 8-10 cm kadar uzunlukta, doğurarak çoğalan, erkeğinin anüs yüzgeci çiftleşme organına Devamını Oku

 • sırt yüzgeci: Balıklarda, vücudun sırt bölgesinde bulunan bir ya da daha fazla sayıdaki yüzgeçler. Dorsal yüzgeç. Balıklarda, vücudun sırt bölgesinde bulunan bir veya fazla sayıdaki yüzgeçler, dorsal yüzgeç. Devamını Oku

 • kuyruk sokumu kemiği: Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik. Genel olarak birkaç omurun birleşmesi ile meydana gelen ve kalça kemerini taşıyan omurganın son parçası. Sakrum kemiği. Devamını Oku

 • adipoz yüzgeci: Bk. yağ yüzgeci Devamını Oku

 • kuyruk sokumu: İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri. Devamını Oku

 • karın yüzgeci: Balıklarda vücudun alt tarafında bulunan denge sağlamada ve fren yapmada kullanılan kara omurgalılarının arka bacaklarına karşılık olan bir çift yüzgeç. Pelvik yüzgeç. Balıklarda vücudun alt tarafında bulunan, denge sağlamada ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar