hidrofit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hidrofit kelimesinin manası:

 1. (Yun. hydor: su; phyton: bitki) Su hayatına uyum sağlamış bitkiler.
 2. Su bitkisi.

hidrofit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kara yosunları: Çiçeksiz bitkiler sınıfından, nemli yerlerde yetişen, birleşim veya spor verme yoluyla üreyen, pek çok türleri bulunan bir bitki familyası. (Yun. bryon: yosun; phyton: bitki) Bitkiler âleminin, tohumsuz bitkiler grubundan, gerçek Devamını Oku

 • higrofit: (Yun. hygros: yaş, ıslak; phyton: bitki) Hayat süreçlerinde yüksek oranda neme ihtiyaç duyan bitkiler. Devamını Oku

 • hemikriptofit: (Yun. hemi: yarım; kryptos: gizlenmiş; phyton: bitki) Tomurcukları toprak seviyesinde olan rozet şeklindeki bitkiler ile iki yıllık bitkiler. Devamını Oku

 • kormofita: (Yun. kormos: ağaç gövdesi; phyton: bitki) Kormuslu bitkiler. Devamını Oku

 • gölge bitkileri: (Yun. skia: gölge; phyton: bitki) Gelişmelerini en iyi gölgede yapan bitkiler. Devamını Oku

 • halofit: (Yun. hals: tuz; phyton: bitki) Tuzlu topraklarda, deniz kıyılarında yetişen bitkiler. Devamını Oku

 • ışık bitkileri: (Yun. helios: güneş; phyton: bitki) Gelişmelerini en iyi güneş ışığı altında yapan bitkiler. Helyofit. Devamını Oku

 • bitki biyolojisi: (Yun. phyton: bitki; bios: hayat; logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyoloji. Devamını Oku

 • bitki biyolojisi: (Yun. phyton: bitki; bios: hayat; logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyoloji. Devamını Oku

 • litofit: (Yun. lithos: taş; phyton: bitki) Yağmurda bile suyun tutulmadığı kayalarda yetişen bitkiler. Devamını Oku

 • kamefitler: (Yun. chamai: toprakta; phyton: bitki) Tomurcuk taşıyan sürgünleri toprak seviyesi ile 30 cm derinlik arasında olan yastık şeklindeki çalılar ve otsu bitkiler. Devamını Oku

 • epifitik alg: (Yun. epi: üzerinde; phyton: bitki) Topluluklar hâlinde bitkiler üzerinde yaşayan algler. Bitki üzerinde yaşayan alg. Devamını Oku

 • psammofitler: (Yun. psammos: kum; phyton: bitki) Kum ya da küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler. Kum veya küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler. Devamını Oku

 • psammofitler: (Yun. psammos: kum; phyton: bitki) Kum ya da küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler. Kum veya küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler. Devamını Oku

 • hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar