hidronyum iyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hidronyum iyonu kelimesinin manası:

 1. Bütün asitlerde bulunduğu kabul edilen, protonlanmış su molekülü veya çözücü ile sarılmış hidrojen iyonu.
 2. Bir su molekülünün diğer bir su molekülünden bir proton alması sonucu oluşan iyon, H3O+.
 3. Bir molekül su almış hidrojen iyonu (H3O).

hidronyum iyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hidronyum: Hidratlanmış proton. H3O+; H3O+; H3O+; tüm asitlerde bulunduğu varsayılan, suyla birleşmiş hidrojen yükünü. (Oksonyum ve hidroksonyum adı ile de bilinir.) Devamını Oku

 • hidrit iyonu: Formülü :H- olan, iki elektron ve bir proton taşıyan hidrojen. Devamını Oku

 • bromür iyonu: Bromun bir elektron kazanmasıyla oluşan 1 yüklü brom iyonu. Bromür iyonu içeren tuzlar, genellikle suda çözünür. Devamını Oku

 • hidrojen iyonu yoğunluğu ph: Bir eriyiğin litresine düşen pozitif hidrojen iyonlarının (H+)gram olarak niceliği. Devamını Oku

 • indirgenme: İndirgenmek işi. Özdeciğin eksicik alması, hidrojen öğesinin çoğalması ya da oksijenin azalması olayı. Devamını Oku

 • iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim Devamını Oku

 • ph: Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.pH 7 den düşük çözeltiler asidik,pH 7 olanlar nötr,pH 14’e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır. Hidrojen,Yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen Devamını Oku

 • h: Hidrojen. Histidin. Entalpi. Devamını Oku

 • kofaktör: Bk. eşçarpan Bir enzimin aktifliği için gerekli olan, proteine gevşek ya da sıkıca bağlı olan (prostetik grup), bir metal iyonu (aktivatör) ya da organik bir molekül (koenzim) gibi protein olmayan Devamını Oku

 • asidoz: Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu. Şeker hastalığı ya da herhangi bir sebeple kan pH’sının düşmesi. Devamını Oku

 • karboksil: Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler. Karboksilik asidin (HO-COOH) işlevsel grubu. Yağ asitleri ve amino asitlerde bulunur. Genelde molekülün uç grubudur. Bu grup sulu ortamda bir proton Devamını Oku

 • solvat: Solvasyon sonucunda, çözünen iyon veya moleküllerin çözücü molekülleri ile oluşturduğu iyonik [Cr(NH3)6]3+veya moleküler kompleks. Devamını Oku

 • asit: Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız. Bk. ekşit Devamını Oku

 • she: Standart Hidrojen Elektrot için bir kısa gösterim olup hidrojen iyon aktifliği 1 olan bir çözeltiye daldırılmış, üzerinden 1 atm’de hidrojen gazı geçirilen platinlenmiş Pt elektrotdan ibaret bir yarı hücre. ), Devamını Oku

 • baz: Temel, esas. Taban. Bir asitle Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar