hikemı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hikemı kelimesinin manası:

 1. Felsefe ile ilgili.
 2. Felsefi söz veya düşünce.
 3. Hikmet ve düşünceye ait. (Osmanlıca'da yazılışı: hikemî)

hikemı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hikem: Hikmetler. hikmetler (Hikmet. C.) Devamını Oku

 • hikem: Hikmetler. hikmetler (Hikmet. C.) Devamını Oku

 • fenni hikmet: Felsefe bilgisi. (Bak: Hikmet) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i hikmet) Devamını Oku

 • teşrihatı hikemiye: Hikmet ve felsefe nazarıyla yapılan araştırma, açıklama. (Osmanlıca’da yazılışı: teşrihat-ı hikemiye) Devamını Oku

 • felsefi: Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin Örnek: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa Devamını Oku

 • nikahlı: Yasal olarak nikâh işlemi yapılmış olan (karı ya da koca). Felsefe ile ilgili. Devamını Oku

 • desatiri hikmet: Hikmet düsturları. Hikmet ve maslahatın iktiza ettirdiği kaideler. (Osmanlıca’da yazılışı: desatir-i hikmet) Devamını Oku

 • hikmetfeşan: Hikmet neşreden, hikmet yayan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-feşan) Devamını Oku

 • hikmetfeşan: Hikmet neşreden, hikmet yayan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-feşan) Devamını Oku

 • düşünsel: Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî. Düşünceyle ilgili, düşünceye dayanan. Devamını Oku

 • fizikötesi: Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların nedenlerini ve temellerini araştıran felsefe kolu. Gerek us, gerek sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri ya da saltık bilgiyi konu yapan felsefe. Devamını Oku

 • ideolog: Bir felsefi veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde bağlanan kimse. Bir ideolojinin akıl hocalığını yapan kimse. Devamını Oku

 • hikmetenduz: Hikmet kazanan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-enduz) Devamını Oku

 • doğa ötesi: Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik. Akıl ve sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri veya mutlak bilgiyi konu alan felsefe, fizik ötesi, metafizik. Devamını Oku

 • hikmet: Bilgelik. Sebep, gizli sebep Örnek: Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Z. O. Saba Özlü söz, vecize Örnek: Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar