hikmetfeşan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hikmetfeşan kelimesinin manası:

 1. Hikmet neşreden, hikmet yayan. (Osmanlıca'da yazılışı: hikmet-feşan)

hikmetfeşan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hikmetfeşan: Hikmet neşreden, hikmet yayan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-feşan) Devamını Oku

 • desatiri hikmet: Hikmet düsturları. Hikmet ve maslahatın iktiza ettirdiği kaideler. (Osmanlıca’da yazılışı: desatir-i hikmet) Devamını Oku

 • fenni hikmet: Felsefe bilgisi. (Bak: Hikmet) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i hikmet) Devamını Oku

 • hikmetenduz: Hikmet kazanan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-enduz) Devamını Oku

 • ferzan: ilim ve hikmet Bilim ve hikmet. Devamını Oku

 • teennii hikmet: Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.(Nasılki bir ekmeğin vücudu; tarla, harman, değirmen, fırına terettüb eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet var. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için o tertib-i eşyadaki manevi basamakları müraat etmez. Ya atlar düşer ve yahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. M.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • teennii hikmet: Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.(Nasılki bir ekmeğin vücudu; tarla, harman, değirmen, fırına terettüb eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet var. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için o tertib-i eşyadaki manevi basamakları müraat etmez. Ya atlar düşer ve yahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. M.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • hikmeteda: Hikmetli. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-eda) Devamını Oku

 • hikmetamuz: Hikmetli. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-amuz) Devamını Oku

 • wisdom: Akıl, akıllılık İlim, irfan Bilgelik, Devamını Oku

 • sage: Adaçayı Hikmet sahibi, ağırbaşlı Akıllı Devamını Oku

 • akvali hakımane: Hikmet sahiblerine yakışır sözler. (Osmanlıca’da yazılışı: akval-i hakîmâne) Devamını Oku

 • mükabere: (Kibr. den) Kendi sözünün haksızlığını ve karşısındakinin doğruluğunu bildiği halde kabul etmemek ve niza çıkarmak, kavga etmek. Kendini büyük görmek.(Hilkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i İlahiyye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile saadet-i ebediyeyi ilan eder. Çünkü, saadet-i ebediyye olmazsa, şu kainatta bilbedahe sabit olan Devamını Oku

 • hakımi mutlak: Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.) (Osmanlıca’da yazılışı: hakîm-i mutlak) Devamını Oku

 • hikmetamiz: Hikmetli, hikmetle karışık, hikmeti içine alan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-amiz) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar