hipobilirubinemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hipobilirubinemi kelimesinin manası:

 1. Kanda bilirubin düzeyinin anormal derecede azalması.
 2. Kanda bilirubinin anormal olarak azalması.

hipobilirubinemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • trombopeni: Kanda trombosit sayısının anormal derecede azalması, trombositopeni. Devamını Oku

 • hiperpepsinemi: Kanda pepsin düzeyinin aşırı miktarda yükselmesi. Kanda pepsin düzeyinin anormal olarak yükselmesi. Devamını Oku

 • hiperalbüminemi: Kanda albümin seviyesinin anormal olarak yüksek olması, albüminemi. Kanda albümin miktarının anormal artması, hiperalbüminoz. Devamını Oku

 • hipoalbüminemi: Kanın albümin miktarının normalin altına düşmesi. Kolloit ozmatik basıncın düşmesine neden olur. Kanda albumininin anormal olarak azalması. Devamını Oku

 • hyperbilirubinemia: Hiperbilirübinemi, kanda anormal yükseklikte bilirubin (safra boyası) seviyesi (Medicine) Devamını Oku

 • anoksemi: Kanda oksijen yokluğu. Genellikle kanda oksijen azalmasını ifade etmek için kullanılır, bk. hipoksemi. Kanda gerekli oksijenin bulunmayışı veya ileri derecede azlığı. Devamını Oku

 • eozinofili: Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Devamını Oku

 • hipoaldosteronemi: Böbrek üstü bezi kabuk kısmının yetersiz çalışması sonucu, kanda aldosteron düzeyinin aşırı azalması. Böbreklerde sodyum ve klor geri emilimi azalması sonucu vücutta sıvı kaybı fazladır. Devamını Oku

 • hiperlipidemi: Yağ yüksekliği Atlar ve köpeklerde kalıtsal, hipotiroidizm, şeker ve cushing hastalığı gibi kimi iç salgı bozukluklarında ortaya çıkan, serum kolesterol ve trigliserit seviyesinin artışıyla belirgin olan bir hastalık. Devamını Oku

 • hiperbilirubinemi: Kanda konjüge olan ve olmayan bilirubinin aşırı miktarda bulunması. Sarılığa yol açar, bilirubinemi. Kanda bilirubinin aşırı miktarda bulunması. Devamını Oku

 • hipokolesterolemi: Kanda kolesterol düzeyinin normalin altına düşmesi. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı. Devamını Oku

 • hipokupremi: Kanda bakır düzeyinin aşırı derecede düşük olması. Devamını Oku

 • hipofibrinojenemi: Kan fibrinojen düzeyinin normalden düşük olması, afibrinojenemi. Kanda fibrinojen miktarının ileri derecede azalışı, kanda fibrinojen eksikliği. Devamını Oku

 • hipokalemi: Potasyum azlığı Kan potasyum düzeyinin normalin altına inmesi. Devamını Oku

 • hipoepinefrinemi: Kandaki epinefrin miktarının anormal derecede azalması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar