hipokalsemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hipokalsemi kelimesinin manası:

 1. Kan kalsiyum düzeyinin normalin altına inmesi.
 2. Süt humması.
 3. Kanda kalsiyumun ileri derecede azalışı.

hipokalsemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hipokalemi: Potasyum azlığı Kan potasyum düzeyinin normalin altına inmesi. Devamını Oku

 • hipokolesterolemi: Kanda kolesterol düzeyinin normalin altına düşmesi. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı. Devamını Oku

 • hiponatremi: Kanda sodyum düzeyinin normalin altına inmesi. Aldosteron hormonu eksikliği en önemli nedenlerindendir. Kanda sodyum düzeyinin normalin altına inmesi. Devamını Oku

 • hipolipemi: Kanda yağ düzeyinin normalin altına inmesi. Kanda yağ düzeyinin normalin altına inmesi. Devamını Oku

 • hipofibrinojenemi: Kan fibrinojen düzeyinin normalden düşük olması, afibrinojenemi. Kanda fibrinojen miktarının ileri derecede azalışı, kanda fibrinojen eksikliği. Devamını Oku

 • koyun ve keçilerde hipokalsemi: Büyük çoğunlukla gebeliğin 4-6. haftasında gelişen, laktasyonun ilk altı haftasında gelişebilen, bazen de gebeliğin son dönemlerinde etkilenebilen, sığırlarda olduğu gibi gevşek felcin birincil bulgu olduğu, sık olarak tetanininde görüldüğü hastalık. Devamını Oku

 • hipoinsülinemi: Pankreas beta hücrelerinin tahrip olması sonucu kanda insülin düzeyinin normalin altına inmesi. Şeker hastalığında görülür. Devamını Oku

 • hipofosfatemi: Kandaki fosfat seviyesinin normalin altında olması. Kanda fosfatların ileri derecede azalması. Devamını Oku

 • hipoglisemi: Aşırı hâlsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa yol açan, kanda normalden daha az şeker bulunması hastalığı. Şeker düşümü Devamını Oku

 • süt humması: Kandaki iyonize kalsiyum düzeyinin ani ve aşırı düşmesi sonucu biçimlenen, başlangıçta uyarı ve tetani, ilerle yen dönemde felç ve koma tablosunun biçimlenmesi biçiminde gözlenen, en çok doğumdan sonraki birkaç gün içinde yüksek süt verimli ineklerde rastlanan metabolik hastalık, doğum felci, hipokalsemi, puerperal paresis, süt felci, parezis puerperalis, dana humması, hipokalsemik doğum felci. Doğumla birlikte yüksek Devamını Oku

 • oligositemi: Kanda alyuvar sayısının ileri derecede azalışı, alyuvar azlığı. Kanın hücresel elemanlarının eksikliği. Devamını Oku

 • oligositemi: Kanda alyuvar sayısının ileri derecede azalışı, alyuvar azlığı. Kanın hücresel elemanlarının eksikliği. Devamını Oku

 • lökositopeni: Kanda lökosit sayısının azalması; lökosit miktarının normalin altına inmesi. Devamını Oku

 • anoksemi: Kanda oksijen yokluğu. Genellikle kanda oksijen azalmasını ifade etmek için kullanılır, bk. hipoksemi. Kanda gerekli oksijenin bulunmayışı veya ileri derecede azlığı. Devamını Oku

 • eozinofili: Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar