hırkai saadet dairesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hırkai saadet dairesi kelimesinin manası:

 1. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda "mukaddes emanetlerin" bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslami nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır'ın fethinden (1517) sonra İstanbul'a getirilmiştir. (Osmanlıca'da yazılışı: hırka-i saadet dairesi)

hırkai saadet dairesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hırkai saadet: Cenab-I Peygamber’in (A.S.M.) İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda gümüş sandık içinde muhafaza edilen hırkasıdır. Mısır’ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer emanat-ı mübareke ile beraber Yavuz Sultan Selim Han’a hediye edilmiştir. Hırka-i Şerif de denir. (O.T.D.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet) Devamını Oku

 • astanei saadet: Saadet eşiği. Sultan sarayı, İstanbul. (Osmanlıca’da yazılışı: astâne-i saâdet) Devamını Oku

 • hırkai şerif: (Bak: Hırka-i Saadet) (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i şerif) Devamını Oku

 • hadimül haremeyniş şerifeyn: Hilafeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Haremeyn; Mekke ile Medine’ye denilir. İslam aleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları sebebiyle ve daha fazla tazim kasdiyle şerif sıfatını da ilave ederek “Haremeyn-iş şerifeyn” denilmiştir. Haremeyn’in Hadimi manasına gelen bu tabir ise ilk evvel Yavuz Sultan Selim hakkında kullanılmış, daha sonra bütün padişahlar hakkında istimal olunmuştur. Devamını Oku

 • halifei ruyi zemin: Yeryüzünün halifesi manasına gelen bu tabir, Yavuz Sultan Selim Han’dan sonra Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmıştır. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i ruy-i zemin) Devamını Oku

 • hünkar: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan. Devamını Oku

 • halifei müslimın: Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i müslimîn) Devamını Oku

 • fatih: Zafer kazanan, fetheden (kimse) Örnek: Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar. F. R. Atay Büyük ve önemli bir iş bitiren kimse Örnek: Gazinoya bir fatih olarak giriyorum. R. H. Karay İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan Örnek: Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar? Y. Devamını Oku

 • içsaray: Eskiden saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç kısım. Topkapı sarayında taht kapısından sonra başlayan, padişahın harem dairesi, “hırka-i saadet” ve hazine dairelerinin bulunduğu bölüm. Devamını Oku

 • saadet asrı: Asrısaadet. Devamını Oku

 • asrısaadet: Hz. Muhammed’in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet. Devamını Oku

 • hüdavendigar: Osmanlı padişahı I. Murat’a verilen san. Bursa sancağına, sonradan iline verilen ad. Devamını Oku

 • eşref: Çok onurlu, çok şerefli. daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. eşrefi: akkoyunlular devrinde kullanılan bir çeşit gümüş para. yavuz sultan selim’in mısırı fethettikten sonra burada bastırdığı para. Devamını Oku

 • celali: İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş Celal’in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da ortaya çıkan bütün eşkıyaya verilen ad. İlkin Yavuz Sultan Devamını Oku

 • arz dairesi: Enlem dairesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar