hiyalin kıkırdak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hiyalin kıkırdak kelimesinin manası:

 1. Vücutta en çok bulunan, basınçlara karşı çok dayanıklı üç kıkırdaktan biri. Yapısında bulunan II. Tip kollajen iplikler ışık mikroskobunda gözlenemezler.

hiyalin kıkırdak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hiyalin kıkırdak dokusu: Hücreler arası maddede ince kollagen teller kapsayan, homojen, bir kapsülle çevrili olan aynı lâkün içerisinde 2, 4, 8’li gruplar hâlinde hücre kapsayan, vücutta solunum yollarında (burun, gırtlak, trakea ve bronşlarda), kemiklerin eklem yüzeylerinde, kaburgaların ventral uçlarında, fetüs devresinde iskelette bulunan, üzeri perikondriyumla çevrili, perikondriyum haricinde kan damarları ve sinirler içermeyen, esnek, yüzeyi parlak, bir tip Devamını Oku

 • elastik kıkırdak: Elastik iplik içeren üç kıkırdak tipinden biri. Basınçlara karşı fazla dayanıklı değildir. Devamını Oku

 • elastik kıkırdak: Elastik iplik içeren üç kıkırdak tipinden biri. Basınçlara karşı fazla dayanıklı değildir. Devamını Oku

 • fibröz kıkırdak: Bk. telli kıkırdak Düzensiz sıkı bağ dokusundan oluşan, kıkırdak zarını içermeyen ve çok sayıda 1. tip kollajen iplikleri içeren üç kıkırdak türünden biri. Devamını Oku

 • elastik kıkırdak dokusu: Hücreler arası maddesinde bol sarı elâstik tel bulunan, lâkünler içinde bir ya da iki hücrenin bir arada bulunduğu, etrafı perikondriyumla çevrili, vücutta kulak kepçesi, dış kulak yolu, östaki borusu, küçük dil ve gırtlakta bulunan, oldukça esnek bir kıkırdak dokusu tipi. Sarı kıkırdak. Devamını Oku

 • ibriksi kıkırdak: Üç köşeli, piramit biçiminde, sağlı sollu iki kıkırdaktan ibaret gırtlak kıkırdağı, kartilago aritenoidea. Üç köşeli, piramit biçiminde, sağlı sollu iki kıkırdaktan ibaret gırtlak kıkırdağı, kartilago aritenoidea. Devamını Oku

 • telli kıkırdak: Sık telli bağ dokusu ile hiyalin kıkırdak arasında bir yapıya sahip olan, hücreler arası maddesinde paralel uzanan kalın kollagen telleri kapsayan, hücreleri bu teller arasında tek sıra hâlinde lâkünler içinde bulunan, perikondriyumsuz, vücutta omurlar arası diskler ve ligamentlerin kemiklere bağlandığı yerlerde görülen bir kıkırdak dokusu tipi. Fibröz kıkırdak. Devamını Oku

 • kıkırdak: Kemik kadar sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız bağ dokusu. Sığır ve danada, hayvanın göğüs boşluğunun arka tarafının alt bölümünde bulunan parça. Devamını Oku

 • elastik türdeki düzenli sıkı bağ dokusu: Kollajen iplik yerine kalın elastik iplikli yapı. Elastik iplikler birbirine paralel iç içe yerleşen lamellerden oluşur. Devamını Oku

 • ibriksi kıkırdaklar: Gırtlağın, küçük iki kıkırdaktan oluşan, yukarıdan halka kıkırdağın başı üzerine oturtulmuş bulunan ve kalkan kıkırdağın kanatları arasına düşen, üçgen piramit şeklindeki ibriğe benzer kıkırdaklar parçası. bk. gırtlak Devamını Oku

 • ibriksi kıkırdaklar: Gırtlağın, küçük iki kıkırdaktan oluşan, yukarıdan halka kıkırdağın başı üzerine oturtulmuş bulunan ve kalkan kıkırdağın kanatları arasına düşen, üçgen piramit şeklindeki ibriğe benzer kıkırdaklar parçası. bk. gırtlak Devamını Oku

 • kıkırdak doku: Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku. Devamını Oku

 • kıkırdaklı balıklar: (Yun. chondros: kıkırdak; ichthys: balık) İskeletleri kıkırdaktan oluşmuş, gerçek kemikleri olmayan, derileri sert plâkoyit pullarla kaplı ve bol miktarda mukus bezi içeren, karın yüzgeçleri erkeklerde değişikliğe uğrayarak spermaların dişiye aktarılmasına yarayan kopulasyon organları hâline dönüşmüş olan, 5-7 çift solungaçları bulunan, ayrı eşeyli, ovipar, vivipar ve ovovivipar balıklar. Devamını Oku

 • kıkırdak dokusu.: Katı ve elâstik olan saydam ve akımsı bir doku olup genel olarak kemiklerle olan bağlantı yerlerinde bulunur. Göze-arası maddesinde bulunan tellerin yapılarına göre çeşitli tipleri vardır: Saydam kıkırdak, elâstik kıkırdak, telli kıkırdak gibi. Devamını Oku

 • kalkan kıkırdak: Gırtlağın arka kıkırdak üzerine oturmuş bulunan ve iki kanadı ön tarafta birbiriyle birleşerek katlanmış kalkanı andırır bir çıkıntı meydana getiren kısmı. Kalkan kıkırdağın erkeklerde, özellikle zayıf erkeklerde dıştan da belli olan bu çıkıntılı kısmına âdem elması denir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar