hizmet timarı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hizmet timarı kelimesinin manası:

 1. Sınır boylarındaki kimi camilerin imam ve hatiplerine, ayrıca saray hademe ve müteferrikalarına verilen timar.

hizmet timarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • timar parçalama: Ardında ata binecek ve kılıç kullanacak çocuk bırakmadan ölen timar sahibi bir kimsenin timarını bölerek uygun kişilere dağıtma işi. Devamını Oku

 • mülk timar: Bk. malikâne timar. Devamını Oku

 • timar eri: Kendisine timar verilmiş olan kimse. Devamını Oku

 • timar eri: Kendisine timar verilmiş olan kimse. Devamını Oku

 • eşkinci timarı: İyeleri, alaybeylerinin bayrağı altında savaşlara katılmakla yükümlü olan timar. Devamını Oku

 • malikane timarı: Osmanlılarda yalnız Anadolu eyaletinde bulunan, savaşa kendisi gitmeyip cebeli gönderen, buna karşılık yıllık gelirinden belli bir oranı devletçe alınan bir tür timar. Devamını Oku

 • ulufe: Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret. Osmanlılarda kapıkulu askerine, saray ve devlet örgütlerindeki kimi görevlilere üç ayda bir verilen ödenek. Devamını Oku

 • müteferrikabaşı: Saray müteferrikalarının başı. Devamını Oku

 • hizmet: Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma Örnek: Vatan, evladının hizmetini bekliyor. Ö. Seyfettin Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam. Devamını Oku

 • hizmet içi eğitim: Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim. Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun Devamını Oku

 • hizmet aboneleri: Bk. yararlık yazımlıları Devamını Oku

 • hizmet akdi: İş sözleşmesi. Bk. iş sözleşmesi Devamını Oku

 • fiili hizmet: Memur, işçi vb. çalışanların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunda tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süre. Devamını Oku

 • geri hizmet: Askerlik mesleğinin savaşta veya askerî harekâtta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek, silah sağlama vb. çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü, lojistik. Devamını Oku

 • hizmetçi: Hizmet gören kimse. Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın Örnek: Arkasından, kucağı paketlerle dolu hizmetçi kızla içeri giriyorlar. Y. Z. Ortaç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar