homogenized sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte homogenized kelimesinin manası:

 1. (American) s. (Amerikan İngilizcesi) homojenleşŸtirilmişŸ, farklı elementlerle harmanlanmışŸ; aynılaşŸtırılmışŸ, aynı hale getirilmişŸ, birleşŸtirilmişŸ; sütte olduğŸu gibi yağŸ damlacıkları bir emülsiyonda eşŸit şŸekilde dağŸıtılmışŸ (homogenised olarak da yazılır)

homogenized ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • homogenized milk: Homojenize süt Devamını Oku

 • stabilized: [stabilize (Amer.) ] stabilize etmek, dengelemek, dengede tutmak, sağlamlaştırmak (Amerikan İngilizcesi) sabitleşŸtirilmişŸ, dengeli hale getirilmişŸ, istikrarlı hale getirilmişŸ, durağŸanlaşŸmışŸ, durağŸanlaşŸtırılmışŸ, stabilleşŸtirilmişŸ; belli bir seviyede korunmuşŸ (stabilised olarak da yazılır) Devamını Oku

 • industrialized: (Amerikan İngilizcesi) endüstrileşŸmişŸ, endüstrileşŸtirilmişŸ, sanayileşŸmişŸ, sanayileşŸtirilmişŸ, sanayi dalları getirilmişŸ, endüstri gelişŸtirilmişŸ; imalat ve teknolojiye dayanan (industrialised olarak da yazılır) Devamını Oku

 • specialized: [specialize] uzmanlaşmak, ihtisas yapmak, özelleştirmek, ayırmak, değiştirmek (söz vb.), özel olarak yapmak, özel amaçla yapmak (Amerikan İngilizcesi) uzmanlaşŸmışŸ, kendini belirli bir mesleğŸe veya araşŸtırma alanına adamışŸ; belirli bir ortama adapte Devamını Oku

 • inactivated: Aktif olmayan bir hale getirilmişŸ, pasifleşŸtirilmişŸ, etkinsizleşŸtirilmişŸ, faaliyet dışŸı bırakılmışŸ, faaliyette olmayan bir hale getirilmişŸ; durağŸanlaşŸtırılmışŸ, durağŸan bir hale getirilmişŸ Devamını Oku

 • socialized: (Amerikan İngilizcesi) hükümet tarafından yönetilen, bir grubun kontrolü altında (tıbbi bakım gibi); eşŸlik etmeye uygun hale getirilmişŸ; sosyalleşŸmişŸ, başŸka kimselerle ilişŸki ve etkileşŸim kurmayı öğŸrenmişŸ; sosyal olan, başŸkalarıyla etkileşŸim içinde olan; çevresel kültürün davranışŸ biçimlerini özümsemişŸ; sosyalistleşŸmişŸ, sosyalistleşŸtirilmişŸ, sosyalist olmuşŸ, sosyalizmin ilkelerine göre kurulmuşŸ (enstitü kurum hükümet vs); sosyal amaçlarla bir araya gelmişŸ; sosyal faaliyetlere Devamını Oku

 • neutralized: NötrleşŸTirilmişŸ, nötr hale getirilmişŸ; giderilmişŸ; etkisiz hale getirilmişŸ (ayrıca neutralised) Devamını Oku

 • idealized: [idealize (Amer.) ] idealleştirmek, idealleşmek, ideal edinmek, ülküleştirmek, olduğundan iyi göstermek İdealleşŸTirilmişŸ, mükemmelleşŸtirilmişŸ, ideal hale getirilmişŸ; ideal olarak görülen, romantikleşŸtirilen Devamını Oku

 • solarized: (Amerikan İngilizcesi) güneşŸ ışŸığŸına aşŸırı bir şŸekilde maruz bırakılarak hasar verilmişŸ (bir fotoğŸraf negatifinde olduğŸu gibi); güneşŸin etkisine maruz kalmışŸ, güneşŸin etkisine maruz bırakılmışŸ (solarised olarak da yazılır) Devamını Oku

 • optimized: [optimize (Amer.) ] en iyi şekilde kullanmak, en uygun hale getirmek Optimize edilmişŸ, mümkün olan en etkin hale getirilmişŸ; verinin en iyi performansı sağŸlayan bir şŸekilde kaydedilmişŸ olduğŸu (Bilgisayar); (kısıtlı Devamını Oku

 • disorganizer: (Amerikan İngilizcesi) düzensiz hale getiren kimse veya şŸey, dağŸınıklaşŸtıran, dağŸınık hale getiren, tertipsizleşŸtiren (disorganiser olarak da yazılır) Devamını Oku

 • unromanticized: (Amerikan İngilizcesi) romantik olmayan bir duruma getirilmişŸ, duygusal olmayan bir duruma getirilmişŸ (unromanticised olarak da yazılır) Devamını Oku

 • disillusionize: (Amerikan İngilizcesi) aklını başŸına getirmek, gerçek hale dönüşŸtürmek, büyüden kurtarmak (disillusionise olarak da yazılır) Devamını Oku

 • bulut: Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar Örnek: Mavi maviydi gökyüzü / Bulutlar beyaz beyazdı / Boşluğu ve üzüntüsü / İçinde ne garip bir yazdı. A. H. Tanpınar Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın Örnek: Zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar… Ö. Seyfettin Keder, endişe Örnek: Gazinin şen Devamını Oku

 • afn: (American Forces Network) “American Forces Network (Amerikan Kuvvetleri AğŸı)”; BirleşŸik Devletler ordusunun, BirleşŸik Devletler dışŸındaki radyo ve televizyon istasyonu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar