homology sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte homology kelimesinin manası:

 1. Homoloji, türdeşŸlik, benzeşŸiklik, eşŸitlik, uygunluk

homology ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • homology space: Homoloji uzayi Devamını Oku

 • correspondence: Tekabül, uygunluk Mektuplar, mektuplaşma, yazışma muhabere. Devamını Oku

 • homologous: Birbirine benzer veya birbirine eşit homolog’ical birbirine eşit, müsavi Birbirine benzer, benzeş, müşabih homology benzeşim, benzeyiş Devamını Oku

 • celadet: Yiğitlik, kahramanlık. Kahramanlık, yiğitlik. Devamını Oku

 • benzeyişsizlik: Benzeşmeme durumu Örnek: O kadar çok değişiklik, o kadar büyük bir eskiden ayrılık ve benzeyişsizlik var. Ç. Altan Devamını Oku

 • besalet: Yiğitlik, yararlılık. korkusuzluk, yüreklilik Devamını Oku

 • meyil: Eğiklik, eğim, akıntı Eğilim, temayül. Devamını Oku

 • seçiklik: Bir televizyon resminin, bu resmi oluşturan satırların sayısıyla gerçekleşen belirginliği, arılığı. (Satır sayısı ne denli çoksaseçiklik de o denli yüksektir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu satır sayısı da sınırlıdır. Genellikle 405, 441 satırlar düşükseçiklik, 525, 625 satırlar ortaseçiklik, 819 satır yüksekseçiklik olarak belirlenir. Türkiye, tüm Avrupa ülkelerinin benimsediği CCIR 625 satır ölçününü seçmiştir). Devamını Oku

 • uygu: İki şey arasındaki uygunluk ilkesi. uyum, uygunluk Devamını Oku

 • mutabakat: Uyuşma, anlaşma, uzlaşma, antant. Uygunluk. Devamını Oku

 • hamaset: Yiğitlik, kahramanlık, cesaret. 1. cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. kahramanca şiir. Devamını Oku

 • appropriateness: Uygunluk Uygunluk, yerindelik, uygun olma, alaka, münasiplik Devamını Oku

 • müşabehet: İki şey arasında benzerlik, benzeşlik. Bk. benzeşim Devamını Oku

 • müsavat: Eşitlik, denklik Örnek: Hürriyet, müsavat diye herkesin ağzına bir parmak bal çaldılar. H. R. Gürpınar Eşitlik. Devamını Oku

 • flattener: Düz yapan veya düzleşŸtiren şŸey, eşŸitlikçi, eşŸitlik yanlısı kimse Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar