honeydew sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte honeydew kelimesinin manası:

 1. Bazı bitkilerin yapraklannda bulunan tatlı özsu
 2. Bazı ufak böceklerin salgısı olan tatlı sıvı
 3. Pekmezle ıslatılan bir çeşit tütün
 4. Bal gibi tatlı olan herhangi bir şey
 5. Yaprak özsuyu, tatlı özsu, tatlı tütün, kavun: tatlı ve sulu kavun

honeydew ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • honeydew melon: Tatlı ve sulu kavun Devamını Oku

 • tükürük: Bezlerinin ağza akan salgısı. Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı. Devamını Oku

 • seröz bezler: Protein yapısındaki salgıları sıvı ve akıcı olan, hücrelerinin çekirdekleri yuvarlak, pankreastaki asinar hücreler gibi hematoksilin eozin boyasıyla iyi boyanan çok hücreli, dış salgı bezleri. Dış salgı bezlerindeki korpus glandulelerin sulu Devamını Oku

 • köken: Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, sebep veya yer, menşe. Soy, asıl. Devamını Oku

 • öz su: Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare Örnek: Her yan öyle sessiz ki, insan kulak kesilse, dallara, yaprak uçlarına yürüyen öz suyun fısıltısını işitecek! A. İlhan Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı. Devamını Oku

 • diken: Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri. Dikeni çok olan bitki. Devamını Oku

 • dilcik: Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı. Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça. Devamını Oku

 • erik: Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica). Bu ağacın kabuğu ince, çeşitli renklerde, mayhoş veya tatlı, eti sulu, tek ve sert çekirdekli yemişi. Devamını Oku

 • tomurcuk: Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca Örnek: Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. A. İlhan Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi Devamını Oku

 • reçine: Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı Örnek: Ata Efendi, depoya yığılı kerestelerin reçine kokusundan hazzettiğini anladı. N. Araz Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde. Devamını Oku

 • karınca: Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları toprağın altında olan ve birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica). Madenlerde, döküm sırasında arada hava kalmaktan veya pastan ileri gelen ufak boşluk. Devamını Oku

 • iç salgı bezi: Salgısı bir boşaltım kanalı yerine doğrudan doğruya kana karışan bez. (Yun. endos: içinde; krinein: ayırmak) Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. Pankreasın alfa hücrelerinin glukagon Devamını Oku

 • dut: Bu ağacın, ak, kara, pembe renkte ekşi veya tatlı, sulu meyvesi. Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus). Devamını Oku

 • armut: Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis). Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi. Devamını Oku

 • sloppy: Zifoslu, çamurlu, sulu Kirli su ile lekelenmiş veya ıslatılmış Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar