honourably sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte honourably kelimesinin manası:

 1. (Britanya İngilizcesi) şŸerefle, onur ile, onurlu bir şŸekilde (honorably olarak da yazılır)

honourably ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • emphasising: (Britanya İngilizcesi) vurgulama, vurgu yapma, önemine vurgu yapma, altını çizme; daha iyi bir şŸekilde açıklama, daha açık bir şŸekilde açıklama, daha belirgin bir şŸekilde ortaya çıkarmak (emphasizing olarak da yazılır) Devamını Oku

 • solemnise: (Britanya İngilizcesi) kutsallaşŸtırmak, resmîleşŸtirmek, ciddileşŸtirmek; ciddi bir şŸekilde konuşŸmak, ciddiyetle konuşŸmak, resmî bir şŸekilde konuşŸmak; tören yerine getirmek, tören yapmak, tören düzenlemek (örneğŸin evlilik); ayinsel veya resmî bir şŸekilde uygulamak veya denetlemek (solemnize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • emphasise: (Britanya İngilizcesi) vurgulamak, vurgu yapmak, önemine vurgu yapmak, altını çizmek; daha iyi bir şŸekilde açıklamak, daha açık bir şŸekilde açıklamak, daha belirgin bir şŸekilde ortaya çıkarmak (örneğŸin; “The skirt she is wearing emphasises her waist {GiydiğŸi etek belini ortaya çıkarıyor}) (emphasize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • dishonorer: (Amerikan İngilizcesi) rezil eden kimse, onursuzlaşŸtıran kimse, lekeleyen kimse, aşŸağŸılayan kimse, onur kıran kimse; başŸka bir kimseye aşŸağŸılar bir şŸekilde davranan kimse (dishonourer olarak da yazılır) Devamını Oku

 • solarised: (Britanya İngilizcesi) güneşŸ ışŸığŸına aşŸırı bir şŸekilde maruz bırakılarak hasar verilmişŸ (bir fotoğŸraf negatifinde olduğŸu gibi); güneşŸin etkisine maruz kalmışŸ, güneşŸin etkisine maruz bırakılmışŸ (solarized olarak da yazılır) Devamını Oku

 • solarise: (Britanya İngilizcesi) güneşŸ ışŸığŸına aşŸırı bir şŸekilde maruz bırakarak hasar vermek (bir fotoğŸraf negatifinde olduğŸu gibi); güneşŸin etkisine maruz kalmak, güneşŸin etkisine maruz bırakmak (solarize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • balkanisation: “Balkanisation (BalkanlaşŸtırma)”, (Britanya İngilizcesi) bir bölgeyi küçük bölümlere ayırma; bir grubun daha küçük ve birbirine düşŸman bölümlere ayrılması; her biri kendi içinde işŸgücü piyasasına sahip olacak şŸekilde bir işŸ piyasasının pek çok ekonomik ve coğŸrafi kollara ayrıma (Balkanization olarak da yazılır) Devamını Oku

 • vandalise: (Britanya İngilizcesi) güzel olan veya kamuya ya da bir başŸkasına ait olan bir şŸeyi bilinçli bir şŸekilde yok etmek veya tahrif etmek (vandalize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • disorganisation: (Britanya İngilizcesi) düzensizlik, dağŸınıklık, tertipsizlik (disorganization olarak da yazılır) Devamını Oku

 • unutilised: (Britanya İngilizcesi) kullanılmayan, atıl, işŸletilmeyen (unutilized olarak da yazılır) Devamını Oku

 • immunised: (Britanya İngilizcesi) bağŸışŸıklık kazandırılmışŸ, bir hastalığŸa karşŸı duyarsızlık kılınmışŸ (immunized olarak da yazılır) Devamını Oku

 • desulphurisation: (Britanya İngilizcesi) kükürtsüzleşŸtirme, kükürdünü alma, kükürtten arındırma (desulphurization olarak da yazılır) Devamını Oku

 • desulphurization: (Britanya İngilizcesi) kükürtsüzleşŸtirme, kükürdünü alma, kükürtten arındırma (desulphurisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • depolariser: (Britanya İngilizcesi) kutupluluğŸu kaldıran madde (depolarizer olarak da yazılır) Devamını Oku

 • waggonette: (Britanya İngilizcesi) küçük vagon veya araba (wagonette olarak da yazılır) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar