hot dissolving method sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hot dissolving method kelimesinin manası:

 1. Sıcak çözme yöntemi

hot dissolving method ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • uyarlanır sınıflandırma yöntemi: James Duff Brown’ca 1897’de hazırlanmış bir sınıflandırma yöntemi. (Çok geçerli olmadığı için bunun yerine konu sınıflandırma yöntemi kullanılır.) bkz. konu sınıflandırma yöntemi. Devamını Oku

 • greffe yöntemi: Cebirsel denklemlerin köklerinin yaklaşık olarak bulunması yöntemi, Lobacevsky yöntemi. Devamını Oku

 • hematoksilen eozin azur II boya yöntemi: Kan yapıcı organların histolojik incelenmesinde kullanılan bir boyama yöntemi, Maximow yöntemi. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafyasal yöntem: Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma yöntemi yardımıyla inceleme, bk. insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, değişken, Devamını Oku

 • millı gelir hesaplama yöntemleri: Millî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi Devamını Oku

 • Gram boyama: Hans Gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal violetle boyanması ilkesine dayanan ampirik bir boyama yöntemi, Gram yöntemi. Mavi; Gram pozitif, kırmızı; Gram negatiftir. Özellikle Devamını Oku

 • açık ihale usulü: İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde bütün isteklilerin teklif verebileceği ihale yöntemi. krş. açık teklif yöntemi Devamını Oku

 • toplama yöntemi: Adî anlamda ıraksak serilerin herhangi bir anlamda yakınsaklığını inceleyen yöntem. Örneğin, Abel yöntemi, Cesaro yöntemi gibi. Devamını Oku

 • dizgesel tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. Devamını Oku

 • diyalektik: Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi, eytişim. Bk. eytişim Devamını Oku

 • kontenjan usulü: Bk. saptanca yöntemi Bk. sınırlama yöntemi Devamını Oku

 • ön pres solvent ekstraksiyon yöntemi: Yağlı tohumlardan yağın ön presleme uygulandıktan sonra yağ miktarı % 10-12’ye düşürülmesi, daha sonra yağ çözücüleriyle alınması yöntemi, pre pres solvent ekstraksiyon yöntemi. Devamını Oku

 • incelikli fiyatlama yöntemi: İncelikli fiyat kuramına dayanan fiyatlama yöntemi. krş. bileşik fiyat çözümleme yöntemi Devamını Oku

 • seal a breakthrough: Yeni bir yol oluşŸturan yöntemi mühürlemek, yeni fırsatlar yaratan bir yöntemi kapatmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar