hubru sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hubru kelimesinin manası:

 1. (C.: Hubruyan) Yüzü güzel olan. Güzel yüz.

hubru ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kanlı: Kan bulaşmış Örnek: Kanlı eğeyi mi saklamışlardı, başka bir delil mi? R. H. Karay Kanı olan. Kan dökülmesine sebep olan Devamını Oku

 • walleyed: Gri korneali gözlü ŞŸAşŸI, şŸaşŸılık hastası, dışŸ şŸaşŸılık hastası, gözleri veya bir gözü dışŸa doğŸru olan kimse (Gözbilimi); şŸaşŸılık nedeniyle göz akı büyümüşŸ olan; gözünün irisi çevresinde beyazımsı bir halka Devamını Oku

 • edimsel: Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı. Gerçek olan; etkili olan; olabilir durumda olmanın karşıtı olarak edim durumunda olan. Devamını Oku

 • yoğun: Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif. Koyu, kalın. Devamını Oku

 • küçük: Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı Örnek: Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm. M. Ş. Esendal Yaşı daha az olan Niceliği az olan Devamını Oku

 • pis: Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves. Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan. Devamını Oku

 • kemerli: Üzerinde kemeri olan veya kemer takılmış olan. Kemer biçiminde olan Örnek: Orhan’ın kemerli kapıdan içeriye koşa koşa girdiğini görmedi. T. Buğra Kavisli olan. Devamını Oku

 • kübik: Küp ve kesme biçiminde olan. Kübizm akımına uyularak yapılmış olan. Devamını Oku

 • Sultan Tavuğu: Orijini olan Türkiye’den 1850’li yıllarda İngiltere’ye giden ve oradan da tüm dünyaya yayılan, orta boy ve minyatür tipleri olan, başın üzerindeki tepeleri ve çene altındaki sakalı ve beyaz rengi ile karakteristik olan, bacakları paçalı olan ve bugün dünyada aranılan nadir bir süs tavuğu. Devamını Oku

 • merih: Güneşe olan uzaklığı, yerin güneşe olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Mars. Bk. mars Devamını Oku

 • özel: Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan Örnek: Kendisini özel olarak görmek istediğini söyledi. F. R. Atay Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususi, zatî Örnek: Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta. N. Cumalı Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı. Devamını Oku

 • genç: Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı Örnek: Genç kızı bir gece pencerede görmüştü. H. Taner Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan). Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy. Devamını Oku

 • özgülük: Özgü olma durumu, hasiyet. Bir nesneye özgü olan şey. Şu türleri vardır: a. Öze ilişkin olan; bir nesnenin onsuz olamayacağıözgülükler. b. Öze ilişkin olmayan (ilineksel); rastlantısal olanözgülükler, c. Özel olan; Devamını Oku

 • antipathetic: Tabiatça zıt olan, Antipati duyan, antipatisi olan, karşı olan, zıt olan, karşıt Devamını Oku

 • doğal: Doğada olan, doğada bulunan. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar