hüdavendigar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hüdavendigar kelimesinin manası:

 1. Osmanlı padişahı I. Murat'a verilen san.
 2. Bursa sancağına, sonradan iline verilen ad.
 3. 1. amir, hükümdar. 2. osmanlı padişahlarından ı. murad'ın ünvanı.

hüdavendigar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hünkar: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan. Devamını Oku

 • sultan: Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Devamını Oku

 • hünkar mahfili: (Mimarlık) Camilerde padişahların namaz kılmalarına ayrılmış, özel kapısı ve merdiveni olan yüksekçe yer. Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç Devamını Oku

 • hükümdarı: Hükümdarlık, padişahlık, şahlık. (Osmanlıca’da yazılışı: hükümdarî) Devamını Oku

 • evkafı hümayun: Tar: Padişahların ve onlara mensub olan kişilerin bıraktıkları vakıflar. (Osmanlıca’da yazılışı: evkaf-ı hümayun) Devamını Oku

 • mabeyinci: Osmanlı devletinde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli Örnek: Büyük annem serasker kapısına, mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş. R. N. Güntekin İçsaray ağalarından mabeyin dairesinde görev yapanların sanı: Silâhtarağa, çuhadarağa, rikâptarağa, tülbent ve peşkir gulâmı, başmüezzin, sırkâtibi, başçuhadar, sarıkçı başı, kahvecibaşı, tüfekçibaşı. Devamını Oku

 • ihsanıhümayun: Padişah tarafından yeteneği veya başarısı dolayısıyla birine verilen görev, rütbe, ödül. Devamını Oku

 • imzayi padişahı: Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahi denilirdi. (Osmanlıca’da yazılışı: imza-yi padişahî) Devamını Oku

 • bayezit: Çeşitli dönemlerde yaşamış Osmanlı şehzadelerinin ortak adı. çeşitli zamanlarda yaşamış osmanlı şehzadelerinin genel adı. bayezit l. (bursa 1360-alaşehir 1403). yıldırım, osmanlı padişahı. ı. murat’ın gülçiçck hatun’dan olma oğlu Devamını Oku

 • hırkai saadet dairesi: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslami nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) sonra İstanbul’a getirilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet dairesi) Devamını Oku

 • hakan: Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir unvan. Osmanlı padişahlarına verilen unvan. Devamını Oku

 • tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. Tura. Devamını Oku

 • divan ı hümayun çavuşları: Ana görevleri divan günlerinde yürütme organlarına yardımcı olarak hizmet görmek olan, aynı zamanda geçit resmi, ya da törene giden padişaha yol açmak üzere önde yürüyen, padişahla birlikte savaşa giden, kimi kez de önemli padişah buyruklarını eyaletlere götürmekle ve yabancı devletlere elçilikle görevlendirilen kişiler. Devamını Oku

 • cülusu hümayun: Padişahın taht’a oturma merasimi. (Osmanlıca’da yazılışı: cülus-u hümâyun) Devamını Oku

 • melike: Kadın hükümdar Örnek: Loş, esrar dolu ülkesini devre çıkmış bir orman melikesi gibi… R. H. Karay Padişah karısı. Kadın hükümdar; padişah kansı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar