hünkar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hünkar kelimesinin manası:

 1. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san.
 2. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan.
 3. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san.
 4. Padişah, sultan, hükümdar.
 5. 1. uğurlu. 2. 15-29 yaş arasında osmanlı sultanlarına verilen isim.
 6. Hükümdar. Padişah. Sultan. (Osmanlıca'da yazılışı: hünkâr)

hünkar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hünkar mahfili: (Mimarlık) Camilerde padişahların namaz kılmalarına ayrılmış, özel kapısı ve merdiveni olan yüksekçe yer. Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç Devamını Oku

 • hünkar kalfaları: Padişahın günlük hizmetlerini gören gedikli karavaşlar: hazinedar usta, ibrikdar usta, kilerci usta, çamaşırcı usta, kahveci usta, çaşnigir usta, kutucu usta. Devamını Oku

 • hüdavendigar: Osmanlı padişahı I. Murat’a verilen san. Bursa sancağına, sonradan iline verilen ad. Devamını Oku

 • sultan: Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Devamını Oku

 • hünkar çavuşu: Bk. mabeyn çavuşu. Devamını Oku

 • hünkar gemisi reisi: Hünkâr baştardesinin kaptanı. Devamını Oku

 • padişah: Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan. Hükümdar, sultan. Devamını Oku

 • hakan: Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir unvan. Osmanlı padişahlarına verilen unvan. Devamını Oku

 • hükümdarı: Hükümdarlık, padişahlık, şahlık. (Osmanlıca’da yazılışı: hükümdarî) Devamını Oku

 • evkafı hümayun: Tar: Padişahların ve onlara mensub olan kişilerin bıraktıkları vakıflar. (Osmanlıca’da yazılışı: evkaf-ı hümayun) Devamını Oku

 • fatih: Zafer kazanan, fetheden (kimse) Örnek: Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar. F. R. Atay Büyük ve önemli bir iş bitiren kimse Örnek: Gazinoya bir fatih olarak giriyorum. R. H. Karay İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan Örnek: Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar? Y. Devamını Oku

 • haseki: Osmanlı Devletinde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan. Bostancı ocağının küçük dereceli subayları. Devamını Oku

 • han: Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan. Devamını Oku

 • hırkai saadet dairesi: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslami nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) sonra İstanbul’a getirilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet dairesi) Devamını Oku

 • altan: Kızıl tan. Hakanlara verilen bir san, sultan, padişah. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar