hydroxonium ion sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hydroxonium ion kelimesinin manası:

 1. Hidroksonyum iyonu

hydroxonium ion ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alkoxide ion: Alkoksit iyonu Devamını Oku

 • hydride ion: Hidrit iyonu Devamını Oku

 • hydroxyl ion: Hidroksil iyonu Devamını Oku

 • hydroxide ion: Hidroksit iyonu Devamını Oku

 • bromür iyonu: Bromun bir elektron kazanmasıyla oluşan 1 yüklü brom iyonu. Bromür iyonu içeren tuzlar, genellikle suda çözünür. Devamını Oku

 • hidronyum iyonu: Bütün asitlerde bulunduğu kabul edilen, protonlanmış su molekülü veya çözücü ile sarılmış hidrojen iyonu. Bir su molekülünün diğer bir su molekülünden bir proton alması sonucu oluşan iyon, H3O+. Devamını Oku

 • hidronyum: Hidratlanmış proton. H3O+; H3O+; H3O+; tüm asitlerde bulunduğu varsayılan, suyla birleşmiş hidrojen yükünü. (Oksonyum ve hidroksonyum adı ile de bilinir.) Devamını Oku

 • kofaktör: Bk. eşçarpan Bir enzimin aktifliği için gerekli olan, proteine gevşek ya da sıkıca bağlı olan (prostetik grup), bir metal iyonu (aktivatör) ya da organik bir molekül (koenzim) gibi protein olmayan Devamını Oku

 • periyodat: Io4- iyonu. Devamını Oku

 • ph: Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.pH 7 den düşük çözeltiler asidik,pH 7 olanlar nötr,pH 14’e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır. Hidrojen,Yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen Devamını Oku

 • cyanogen: Kiyanus Siyanür iyonu. Siyanojen Devamını Oku

 • şelatlaşma: Bir metal iyonu ile şelatlaştırıcı arasındaki tepkime. Devamını Oku

 • trometamin: Solunum asidozu olgularında kullanılan, hidrojen iyonu akseptörü bir çözelti. Devamını Oku

 • cam elektrot: Hidronyum iyonu derişimleri farklı olan çözeltileri ayıran ince bir cam zar boyunca bir potansiyelin oluştuğu bir elektrot. Devamını Oku

 • manganat: Manganat iyonu (MnO4=) içeren tuzlar. Özellikle mangandioksitle bir alkalinin reaksiyonu ile oluşan manganik asidin bir tuzu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar