hypokalemic sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hypokalemic kelimesinin manası:

 1. Hipokalemik, hipokalemi (kanda potasyum miktarının anormal derecede düşŸük olması) ile ilgili (Tıp), potasyum azlığŸı çeken

hypokalemic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hypokalemia: Hipokalemi, kanda potasyum miktarının anormal derecede düşŸük olması (Tıp) Devamını Oku

 • hypokalemic polymyopathy: Hipokalemik polimiyopati Devamını Oku

 • hypokalemic polymyopathy: Hipokalemik polimiyopati Devamını Oku

 • feline hypokalemic polymyopathy: Kedilerin hipokalemik polimiyopatisi Devamını Oku

 • hiperkalemi: Potasyum yüksekliği Kanda potasyum derişiminin normalin üstünde olması, potasemi. Aldosteron hormonunun aşırı dercede azalması ve böbrek yetmezliğinde görülür. Devamını Oku

 • hiperalbüminemi: Kanda albümin seviyesinin anormal olarak yüksek olması, albüminemi. Kanda albümin miktarının anormal artması, hiperalbüminoz. Devamını Oku

 • hypoglycemic: Hipoglisemik, kanda anormal derecede şŸeker azlığŸı çeken (Tıp) Devamını Oku

 • hyperkalemia: Hiperkalemi, kanda aşŸırı derecede potasyum olması (Tıp) Devamını Oku

 • hypercalcaemia: Hiperkalsemi, kanda anormal derecede yüksek kalsiyum miktarı (Tıp) Devamını Oku

 • hypercalcemic: Hiperkalsemik, hiperkalsemi hastalığŸı çeken, kanında anormal derecede yüksek kalsiyum miktarı bulunması rahatsızlığŸı yaşŸayan (Tıp) Devamını Oku

 • hipofibrinojenemi: Kan fibrinojen düzeyinin normalden düşük olması, afibrinojenemi. Kanda fibrinojen miktarının ileri derecede azalışı, kanda fibrinojen eksikliği. Devamını Oku

 • hipokalemi: Potasyum azlığı Kan potasyum düzeyinin normalin altına inmesi. Devamını Oku

 • hipobilirubinemi: Kanda bilirubin düzeyinin anormal derecede azalması. Kanda bilirubinin anormal olarak azalması. Devamını Oku

 • eozinofili: Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Devamını Oku

 • hiperpotasemi: Kanda potasyum miktarının aşırı artması. Hiperkalemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar