iarei mutlaka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iarei mutlaka kelimesinin manası:

 1. Bir mülkün, bir eşyanın sahibi tarafından hiç bir şart ve kayda bağlı kalmayarak başka birine ödünç verilmesi. (Osmanlıca'da yazılışı: iare-i mutlaka)

iarei mutlaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • iarei mukayyede: Bir mülkün kayıd ve şartlarla birine ödünç olarak verilmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: iare-i mukayyede) Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • uluhiyeti mutlaka: Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlahın mabud oluşu.(Evet, nev’-i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtri gibi meşgul olması ve sair zihayatın belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların herbiri bir Ma’budiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre Devamını Oku

 • mutlaka: Kesinlikle Örnek: Mutlaka sabırsızlığından kendi kendine soyunmaya girmiştir. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

 • ekseriyeti mutlaka: Yarımın bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet, mutlak ekseriyet. (Osmanlıca’da yazılışı: ekseriyet-i mutlaka) Devamını Oku

 • istiarei mutlaka: (Temlihiye veya tehekkümiye) Edb: Şaka, latife veya alayı içine alan bir istiaredir. Mesela: Tilkinin eşeğe “gelsem olmaz mı huzura, a benim aslanım” demesi gibi… (Edb.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: istiare-i mutlaka) Devamını Oku

 • absolutely mutlaka: Mutlak Devamını Oku

 • kıymet i mutlaka: Bk. salt değer Devamını Oku

 • kira: Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar Örnek: Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye. Ç. Altan Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para Devamını Oku

 • kayda bağlı dışsatım: Dışsatım öncesi dışsatım birlikleri tarafından gümrük değer bildirim belgesiyle kayda alınan dışsatım türü. Devamını Oku

 • kiralama: Kiralamak işi. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi. Devamını Oku

 • pancar yaprakları: Hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen, protein bakımından zengin, oksalik asit taşıdığı için kireç taşıyla birlikte verilmesi tavsiye edilen, pancar bitkisinin yeşil aksamı. Devamını Oku

 • işten atılma: İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. Devamını Oku

 • osmanlı: Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan Örnek: Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır. N. Cumalı Xiii. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu’da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar