iç su balıkçılığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iç su balıkçılığı kelimesinin manası:

 1. İç sularda yapılan su ürünleri üretimi ve avcılığı.

iç su balıkçılığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • balıkçı: Balık tutan veya satan kimse Örnek: Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar. A. Ş. Hisar Yıl boyunca veya avlama sezonu süresince su ürünleri üretimi ve avcılığıyla uğraşan, bu işi meslek olarak seçen kişi, ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişilerle tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanlarıyla su Devamını Oku

 • su ürünleri müstahsilleri: Ticari amaçla deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek ve tüzel kişiler, bunların ortak ve çalışanlarıyla su ürünleri üretici ve yetiştiricileri. Devamını Oku

 • su ürünleri avcılığı: Denizlerde ve iç sularda ticari, sportif veya başka bir amaçla su ürünleri avlama işi. Devamını Oku

 • su ürünleri istihsali: Su ürünleri üretimi. Devamını Oku

 • voli yeri: Denizlerde ve iç sularda su ürünleri avlanmasına elverişli, kıyıya bitişik ve sınırları belli su alanları. Deniz ve iç sularda su ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları belli su sahaları. Devamını Oku

 • balıkçı gemisi: Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, taşınmasında, işlenmesinde kullanılan yüzer araçlar, tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve iç sularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, taşınmasında ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer vasıtalar. Devamını Oku

 • su ürünleri girişimcisi: Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel kişilik, su ürünleri müteşebbisi, su ürünleri yatırımcısı. Devamını Oku

 • çıkarım ürünleri sanayii: Madencilik, petrol, doğaI gaz üretimi ve ormancılık gibi birincil ürünleri doğrudan doğruya topraktan elde eden sanayi. Devamını Oku

 • tatlı su balıkçılığı: Göl, akarsu, yapay havuz ve gölet gibi sularda yapılan ve deniz balıkçılığına göre tür ve nicelik bakımından önemli olmayan balıkçılık. Devamını Oku

 • su buharı: Bk. su buğusu Bk. su uçuğu Devamını Oku

 • balıkçılık işletmesi: Su ürünleri işletmesi. Devamını Oku

 • malt: Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa. Bira üretimi için hububat tanelerinin çimlendirilerek sürgünleri ayrıldıktan sonra kalan kısmının buharla pişirilmiş kısmı. Devamını Oku

 • gemi: Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, Devamını Oku

 • ıso ölçünleri: Uluslararası Ölçünler Örgütü’nün sinema ve televizyondaki bazı ölçünleri de kapsayan ölçünleri. Devamını Oku

 • su akrebi: Vücudu geniş ve yassı, durgun sularda yaşayan zehirli bir akrep türü. Böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımının, yarım kanatlılar (Hemiptera) alt takımından, 12-20 mm kadar uzunlukta, vücudu geniş ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar