içerme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte içerme kelimesinin manası:

 1. İçermek işi, tazammun, ihtiva.
 2. Mantıksal bağıntı olarak, bir şeyin başka bir şeyi kendi kapsamı içine alması. // Bu anlamda: a. Bir bilgi konusu kendisinden zorunlu olarak çıkan bir başka bilgi konusunu içerir. (Ör. Yerçekimi yasası, cisimlerin düşüşünü içerir.) b. Kapsamı daha geniş olan kavram, kapsamı içine giren bütün kavramları içerir. (Ör. Cins kavramları tür kavramlarını, tür kavramları birey kavramlarını içerir.)

içerme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • içerme kuralı: Tümel kapanışı yorumbilimde belli koşullarda kanıtlanmış olan içerme kalıbı. || (…) B içerme kalıbının tümel kapanışının kanıtlanması, (…) çıkarım kalıbının geçerliliğinin kanıtlanması anlamına gelir. Krş.. mantık kuralı, mantık yasası, eşdeğerlik kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • boş içerenli içerme: İçereni boş kümeye eşit olan ya da başka bir deyişle (…) biçiminde olan içerme. Devamını Oku

 • içerme kalıbı: (…) önerme kalıplarından oluşup yorumsal sözeden dilde bir açık önerme olan (…) biçimindeki deyim. Devamını Oku

 • içerme kalıbı örneği: İçerme kalıbının dizimsel değişkenlerini, bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirimi sonucunda elde edilen içerme. || Örn. p |= pVq içerme kalıbının bir örneği, 2=2 |= 2 = 2V2> 3 içermesidir. Devamını Oku

 • içerme fonksiyonu: Bk. içerme gönderimi. Devamını Oku

 • içerme imi: İki önerme ya da bir önerme kümesi İle bir önerme arasında içerme ilişkisi olduğunu belirtmek amacıyla bunların adları arasına konulan sözeden dildeki ikili yüklem imi: | = (yada ||—) Devamını Oku

 • sağdan sola içerme: Bk. sağdan sola kapsama Devamını Oku

 • logos: Deyi. (Yun. legein = söylemek, konuşmak) Yunanca’daki ilk anlamı söz, sonradan düşünce, kavram, us, anlam, evren yasası anlamlarını da almış, Herakleitos’tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 1-Söz, anlamlı söz; Devamını Oku

 • tür: Çeşit, cins. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm. Devamını Oku

 • aşerme: Aşermek durumu. Devamını Oku

 • erme: Ermek işi. Devamını Oku

 • yeşerme: Yeşermek işi. Devamını Oku

 • sona erme: Hitâm, zevâl (bk. bitim, ortadan kalkma). Devamını Oku

 • göçerme: Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikme. Göçermek işi. Devamını Oku

 • tutum genelliği: Bireyin durumlara ya da nesnelere karşı takındığı tutumun genişlik ya da kapsamı. (Yemeğe karşı olan tutum tatlıya karşı olandan daha geneldir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar