içkin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte içkin kelimesinin manası:

 1. Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç.
 2. Yalnızca bilinçten olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan, mündemiç.
 3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan.
 4. Dünya içinde, dünyada olan.
 5. (Lat. immenens = içinde kalarak, içinde olarak < in = içinde; manere =kalmak transiens (aşkın) = bir şeyin ötesine geçerek, "aşarak"ın karşıtı) 1-Yalnızca bilinçte olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan (şey). (Bilinçteiçkin.) 2- Deney içinde kalan, deneyi aşmayan (şey). (Deneydeiçkin.) 3- Dünya içinde, dünyada olan (şey). (Dünyadaiçkin.)
 6. varlığın içinde bulunduğu varlığın yapısına karışmış olan. 2. yalnızca bilinçte olan. 3. deney içinde kalan, deneyi aşmayan. 4.dünya içinde dünyada olan

içkin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değişkin: Değişikliğe uğramış, değişik, muaddel. Ana örnekten belirgin değişikliklerle ayrılan ve belli bir yerel çevre içinde birçok değişkenleri bulunan halkbilim ürünü. bk. yuvarlama. Devamını Oku

 • şişkin alın kaynağı: Üst üste yapılmış ve şişkin görünüşlü olan alın kaynağı. Devamını Oku

 • şişkin su mercimeği: Yapraksı gövdeleri tek tek veya birkaç adetlik kümeler biçiminde bulunan, ters yumurta biçimli, 5 mm uzunlukta olabilen, yüzen su bitkisi. Devamını Oku

 • şişkin: Şişmiş, şişirilmiş Örnek: Ayağa kalktı, arka ayaklarını geriye itip şişkin adaleleri çekerek … gerdi. P. Safa Devamını Oku

 • değişkin tamdurum: (…) Devamını Oku

 • şişkin baş sendromu: Özellikle 4-6 haftalık etlik piliçlerde olmak üzere damızlık ve yumurtacı tavuklarda da görülen, göz içi sinüslerinde şişkinlik, çene altı ödemi, başın bükülmesi, kasların kasılması ve inkoordinasyonlarla belirgin akut seyirli viral hastalık. Devamını Oku

 • içkin doğal artış hızı: Bir süreğen çoğada değişmez doğurganlık ve ölümlülük çizelgesine dayanarak gözlenmiş artış hızının düzeltilmiş biçimi bkz. doğal artış. Devamını Oku

 • yetişkin filmi: Çocukların anlayamayacağı film. Çocuk filmi karşıtı. Yalnız yetişkinlerin görebileceği film Devamını Oku

 • seçkin: Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit Örnek: Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı, mühendisler vardı, kadın erkek seçkin aydınlar vardı. H. Taner Bir toplumda gücü ve saygınlığı olan kişi veya grup. Devamını Oku

 • erişkin: Beden gelişimi tamamlanmış olan, kâhil. Oluşmuş, gelişimini tamamlamış. Devamını Oku

 • seçkin kültürü: Seçkin kesimin halkla ortak olduğu geleneksel kültür dışında kalan ve salt kendi yaratılarından oluşan kültür, bk. seçkin, halk. Devamını Oku

 • yetişkin: Yetişmiş, olgunlaşmış. Evlenme çağına gelmiş (kız) Örnek: Hem de yetişkin, yosma bir kadın beni erkek yerine koymuştu. N. Cumalı Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse). Devamını Oku

 • görüngücülük: Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm. Gerçek olanın yalnızca -> görüngüler olduğunu öne süren, görüngülerin arkasında “kendinde şey”in varlığını yadsıyan görüş (nesnelgörüngücülük). // Bu anlamı Fransızca’da, Devamını Oku

 • işçi çiftçi köyü: Büyük işleyim kentlerinin yakınında, özellikle kentleşmiş bölgelerde, halkının bir bölümü yarı günlerini tarlada, geri kalanını da fabrikada çalışarak geçiren ya da aile bireyleri arasında bu düzen içinde iş bölümü yapan bir kırsal yerleşme türü. Devamını Oku

 • pişkin: Gereğince pişmiş. Çabuk pişen, pişeğen, pişek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar