içses sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte içses kelimesinin manası:

 1. Sözcüğün önses ve sonsesi arasında kalan ses veya sesler: Baş (b-a-ş) , bekleyiş (b-ekleyi-ş) , aralık (a-ralı-k) , araba (a-rab-a) örneklerinde olduğu gibi.

içses ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • içses düşmesi: Sözcük içindeki bir ünsüzün kaybolması: (Arslan) > aslan, serp -> (sep-) , çift> (çit) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ses değişmesi: Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: jilet > cilet, kaçtı > kaştı, Necdet > Nejdet gibi. Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: Fadıl< fazıl, hidmet< hizmet, Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • resim ses aralığı: Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm’lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm’likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur). Devamını Oku

 • timpanik ses: Rumen timpanisi, şirden veya kör bağırsağın yer değiştirmesinde olduğu gibi içi hava veya gaz dolu organların perküte edilmesinden alınan ses, davul sesi. Devamını Oku

 • ses kirişi: Gırtlağın içinde ikisi sağda, ikisi solda bulunan ve havanın titreşmesiyle ses çıkarmayı sağlayan kıvrım. Devamını Oku

 • ses özelliği: Bir sesin kendine özgülüğü. Devamını Oku

 • ses derinliği: Algılanan bir sesin, algılayana göre uzaklığının oluşturduğu özellik. Devamını Oku

 • iç ses düşmesi: Kelime içindeki bir ünsüzün kaybolması. Kelime içinde aynı hecede bulunan iki ünsüzden birinin söyleyişi kolaylaştırmak gayesiyle düşmesi: arslan > aslan, altmış > atmış, tüfenk > tüfek, çift > çit, çiftçi Devamını Oku

 • ses etkileri belgeliği: Ses etkilerinin sıralanmış olarak saklandığı belgelik. Devamını Oku

 • ses yeğinliği: Titreşim genliğinin üstikisiyle oranlı olan ses erkesi. Titreşim genliğinin üstikisiyle oranlı olan ses erkesi. Devamını Oku

 • değişken ses: Tiz ve pes uzamlara kolayca inip çıkabilen ses. Devamını Oku

 • değişir alanlı ses imi: Değişik ende, saydamsız çizgilerden oluşan, ışık geçirirliği, çizgilerin enine göre değişen ses yolu. Devamını Oku

 • değişir yoğunluklu ses imi: Aynı ende, fakat yoğunluğu değişen çizgilerden oluşan, ışık geçirirliği bu yoğunluğa göre değişen ses yolu. Devamını Oku

 • birincil ses: Bir kelimeyi oluşturan seslerden bir veya daha fazlasının zamanla değişme ve gelişmeye uğramadan önceki ilk şekli: ET. adak>TT. ayak değişmesindebirincil ses -d-, ET. bar-mak > TT. varmak, ET. yabız, TT. > yavuz değişmelerindebirincil sesler ön ses ve iç sesteki b’lerdir. v’ler ise ikincil (sekundär) ses durumundadır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar