içses düşmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte içses düşmesi kelimesinin manası:

 1. Sözcük içindeki bir ünsüzün kaybolması: (Arslan) > aslan, serp -> (sep-) , çift> (çit) örneklerinde olduğu gibi.

içses düşmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • iç ses düşmesi: Kelime içindeki bir ünsüzün kaybolması. Kelime içinde aynı hecede bulunan iki ünsüzden birinin söyleyişi kolaylaştırmak gayesiyle düşmesi: arslan > aslan, altmış > atmış, tüfenk > tüfek, çift > çit, çiftçi Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • önses düşmesi: Sözcük başındaki bir sesin kaybolması: (ısıcak) > sıcak, (ısıtma) > sıtma örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ön ses düşmesi: Kelime başındaki bir sesin kaybolması: bolmak > olmak gibi. Boğumlanma koşulları, tekrarlı kullanımlar (reduplikeler) gibi çeşitli nedenlerle kelimenin başındaki sesin düşmesi olayı: ısıtma > sıtma; ısıcak > sıcak; Far. harbuz Devamını Oku

 • içses: Sözcüğün önses ve sonsesi arasında kalan ses veya sesler: Baş (b-a-ş) , bekleyiş (b-ekleyi-ş) , aralık (a-ralı-k) , araba (a-rab-a) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • iyelik düşmesi: Yapım eki getirilen ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması: Edirnekapılı (Edime+kapı-sı-lı) , tahin helvacı (tahin helva-sı-cı) , Adapazarlı (Ada+pazar-ı-lı) , Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı) , Ankara Üniversiteliler (Ankara Üniversite-si-li-ler) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • son ses düşmesi: Söz sonundaki bir sesin yok olması. Kelimede son ses durumunda olan sesin düşmesi olayı: serbest>serbes, çift>çif, katarakt > katarak, güveyi > güvey, kapıg > kapı, tarıglag > tarla, yaylag > Devamını Oku

 • esed: Bk. aslan arslan. gazanf haydar. cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır Devamını Oku

 • düz sıra: Bir sözcükteki düz ünlülerin sırası: Anne, çiçek, eşit, inanmak, bırakılanlardan, alınmışlar, elemişler örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ses değişmesi: Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: jilet > cilet, kaçtı > kaştı, Necdet > Nejdet gibi. Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: Fadıl< fazıl, hidmet< hizmet, Devamını Oku

 • puma: Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika’da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı, dağ aslanı (Feis concolor). Bk. dağ arslanı Devamını Oku

 • en az çaba kuralı: Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyle sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ünsüz düşmesi: Kaynaşma sırasında ekte veya kelimede bulunan ünsüzlerin birinin düşmesi: Alçak-cık > alçacık. Sözcükte ünsüzün kaybolması: Çiftçi> (çifçi) , serbest> (serbes) vb. Devamını Oku

 • tekrarlama fiilleri: -AlA-, -AklA-, -IklA- gibi eklerle kurulan ve fiildeki oluş ve kılışın tekrarlandığını, sürekliliğini gösteren fiiller: ek-/ek-ele-, eş-/eş-ele- it-/it-ele-, it-/it-ekle, oğ-/oğ-ala- kak-/kak-ala-, serp-/serp-ele-, silk-/silk-ele, uyu-/uyu-kla-, sürü-/sürü-kle-, dit-/did-ikle- vb. Devamını Oku

 • kültür değişmesi: İç ya da dış etmenler sonucu bir kültürün davranış kalıplarında ve örneklerinde (tiplerinde) ortaya çıkan değişme süreci. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar