içtimaı istikrarsızlık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte içtimaı istikrarsızlık kelimesinin manası:

 1. Bk. toplumsal oturmamışlık

içtimaı istikrarsızlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • social instability: Toplumsal oturmamışlık Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • unfitted: UymamışŸ, uydurulmamışŸ, oturmamışŸ, yakışŸmamışŸ Devamını Oku

 • bogardus ölçeği: Çeşitli soy ya da toplum kümelerinin toplumsal benimsenme düzeylerini saptamak amacıyla geliştirilmiş olan ve en yakın bir ilişkiyi benimseme eğiliminden en uzak bir ilişkiden bile kaçınma eğilimine doğru dizgeli bir düzen içinde sıralanmış sınarlardan oluşan yarsıralayıcı ölçek. bkz. ölçekleme, toplumsal uzaklık ölçeği, toplumsal itim ölçeri. Devamını Oku

 • devrim ortamı: Yürürlükteki toplumsal düzenin toplumsal ekonomik bunalımlar içine düştüğünü ve yeni bir toplumsal düzenin ortaya çıkma olanaklarının oluştuğunu gösteren nesnel koşulların tümü. Devamını Oku

 • ütüsüz: Ütülenmemiş veya ütüsü bozulmuş Örnek: Ütüsüz ve beli oturmamış pantolonunu çekti. T. Buğra Devamını Oku

 • halkbilim ürünlerinin geçişimi: Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi. Devamını Oku

 • halkbilim ürünlerinin geçişimi: Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi. Devamını Oku

 • toplumsal bulaşma: Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci. Devamını Oku

 • baskı kümesi: Yöneticileri ya da önderleri aracılığıyla hükümeti yada başka toplumsal kümeleri etkileyerek üyelerinin ortak çıkarlarını gerçekleştirmeyi ve korumayı amaçlayan örgütlü toplumsal küme. Devamını Oku

 • içtimaı yapı: Bk. toplumsal yapı Devamını Oku

 • içtimaı düstursuzluk: Bk. toplumsal düzgüsüzlük Devamını Oku

 • içtimaı teşkilat: Bk. toplumsal örgüt Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar