içtimaı müeyyide sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte içtimaı müeyyide kelimesinin manası:

 1. Bk. toplumsal yaptırım

içtimaı müeyyide ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • halkevi: Halkı eğitip millî birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan kuruluş. Bu kuruluşun görev yaptığı yapı. Devamını Oku

 • devrim: İhtilal. İnkılap. Belli bir alanda Devamını Oku

 • içtimaı münaferet: Bk. toplumsal kopma Devamını Oku

 • içtimaı münebbih: Bk. toplumsal uyaran Devamını Oku

 • içtimaı münasebat: Bk. toplumsal ilişkiler Devamını Oku

 • içtimaı mütemadiyet: Bk. toplumsal süreklilik Devamını Oku

 • bogardus ölçeği: Çeşitli soy ya da toplum kümelerinin toplumsal benimsenme düzeylerini saptamak amacıyla geliştirilmiş olan ve en yakın bir ilişkiyi benimseme eğiliminden en uzak bir ilişkiden bile kaçınma eğilimine doğru dizgeli bir düzen içinde sıralanmış sınarlardan oluşan yarsıralayıcı ölçek. bkz. ölçekleme, toplumsal uzaklık ölçeği, toplumsal itim ölçeri. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • devrim ortamı: Yürürlükteki toplumsal düzenin toplumsal ekonomik bunalımlar içine düştüğünü ve yeni bir toplumsal düzenin ortaya çıkma olanaklarının oluştuğunu gösteren nesnel koşulların tümü. Devamını Oku

 • halkbilim ürünlerinin geçişimi: Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi. Devamını Oku

 • halkbilim ürünlerinin geçişimi: Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi. Devamını Oku

 • tekyönlü nedensellik yaklaşımı: Toplumsal yapı öğelerinin kendi aralarında ve toplumsal yapıyla olan ilişkilerinde son çözümlemede tekyönlü belirleyicilik ya da nedensellik bağı kuran toplumbilim yaklaşımı. Devamını Oku

 • toplumsal uyum: Bireyin, sürekli olarak değişen koşullar içinde ve toplumsal çevrenin baskısı altında, durumunu korumak ya da geliştirmek amacıyla yaptığı girişimlerin tümü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar