ifade kisveleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ifade kisveleri kelimesinin manası:

 1. Bk. deyi kılıkları

ifade kisveleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ifade: Anlatım. Deyiş, söyleyiş Örnek: Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım. S. M. Alus Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü Örnek: Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu. S. F. Abasıyanık Tanık ve Devamını Oku

 • özkaynak: Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârları toplamından oluşan sermaye, diğer bir deyişle şirket varlıkları toplam değerinden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar. Devamını Oku

 • provincialism: Taşralı olma, taşraya özgü deyiş, taşra geleneği Taşralılık Devamını Oku

 • yüklem değişkeni: Değer alanı n-li yüklem kaplamlarından ya da başka bir deyişle n-li kaplamsal bağıntılardan oluşan değişken. Değer alanı n-li yüklem içlemlerinden ya da başka bir deyişle n-li özniteliklerden oluşan bireysel olmayan Devamını Oku

 • mali kaldıraç: Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıklarına ya da toplam borçlarının özkaynaklarına oranı. Devamını Oku

 • özkaynak getirisi: Belirli miktardaki bir özkaynağa karşılık ne kadar kâr edildiğini, diğer bir deyişle yatırımın kârlılığını gösteren ve net kârın özkaynağa bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. kâr oranı, kâr aralığı, varlıkların getirisi Devamını Oku

 • devre: Dönem Örnek: Bu kadar uzun bir bekleyiş devresi, tatsız ara veriş yeter. A. Gündüz Çevrim. Ters, yanlış biçimde Örnek: Sarıldı boynuma ağlama deyi / Hotozumu devre bağlama deyi. Karacaoğlan Bk. döne Devamını Oku

 • önerme değişkeni: Değer alanı, önerme kaplamlarından ya da başka bir deyişle doğruluk değerlerinden oluşan bireysel olmayan değişken. Değer alanı, önerme içlemlerinden ya da başka bir deyişle savlardan oluşan bireysel olmayan değişken. Anl. Devamını Oku

 • tecvit: Kelimelerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması Örnek: Okurken tecvide riayetten kelimeler ağzında yassılanarak, yayvanlaşarak, incelerek çıkıyordu. M. Ş. Esendal Bu bilim üzerine yazılmış kitap. Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan bilim. Devamını Oku

 • işlev değişkeni: Değer alanı, n-li işlev kaplamlarından ya da başka bir deyişle n-li kaplamsal izergelerden oluşan bireysel olmayan değişken. Değer alanı, n-li işlev içlemlerinden ya da başka bir deyişle n-li içlemsel izergelerden Devamını Oku

 • envar: ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. – (bkz. ziya) (Nur. C.) Nurlar, ışıklar, aydınlıklar. Maddi veya manevi karanlıktan kurtarmaya vasıta olanlar. Devamını Oku

 • fikri sermaye: İşletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları, tasarımları, veri kullanma yetenekleri, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri, yaratıcılıkları ve yayımlarından oluşan ve kâra dönüştürülebilen bilgi, diğer bir deyişle işletmenin beşeri sermaye, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi toplamından oluşan sermayesi. Devamını Oku

 • deyiş: Deme, söyleme işi Örnek: Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. T. Buğra Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Devamını Oku

 • f sayısı: Çeşitli ışık düzengeci açıklıklarında, bir merceğin bağıntılı açıklığını, başka bir deyişle, geçirdiği ışık niceliğini belirleyen sayı; merceğin odak uzunluğunun, ışık düzengeci açıklığına (çapına) bölünmesiyle elde edilir. (Örneğin, odak uzunluğu 135 mm, ışık düzengeci çapı 30 mm olan merceğinf sayısı 135:30==4,5’tir ve f 4,5, f:4,5, f/4,5, 1:4,5 gibi çeşitli biçimlerde yazılır). Devamını Oku

 • kıvırcık solungaçlıgiller: (Yun. khlamydo: manto; selakhos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, çift omurlular (Diplospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları saçaklı olan, kıvırcık solungaçlı balık (Chlamydoselachus anguineus) türü iyi bilinen bir familya. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar