iham sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iham kelimesinin manası:

 1. Kuruntuya düşürme.
 2. İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı.

iham ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ihamı kabih: Edeb ve terbiye dışı anlamı bilerek kullanma. Sözü edeb ve terbiyeye aykırı bir mecazi manaya getirme. (Osmanlıca’da yazılışı: iham-ı kabih) Devamını Oku

 • tevriye: Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil de uzak anlamının kullanılması sanatı. Bk. işkilleme Devamını Oku

 • avangard sanat: avangard teriminin anlamı tam olarak öncü, önde giden olarak açıklanabilir. askeri bir metafordan gelir ve orduda önde giden birlik, birliğin öncü kolunu tanımlamak için kullanılırdı. 1830’lu ve 1840’lı yıllarda siyaset diline girdi ve köklü dönüşümlerin bayraktarları anlamında kullanılmaya başladı. ‘avangard’ terimi, sanata verilen öncü rolü ifade etmek için ilk kez sosyalist saint-simon ve onun Devamını Oku

 • stoacı etik: Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş. Devamını Oku

 • saçma: Bir tür balık ağı, serpme ağ. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi Örnek: Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba! A. Gündüz Böyle söz söyleyen veya iş Devamını Oku

 • esin: Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham Örnek: Mitoloji, sanat ve edebiyat eserlerine esin kaynağı olan bir alanı yakınımıza getirir. H. Taner Sabah yeli. -1. rüzgar, sabah rüzgarı. Devamını Oku

 • sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse Örnek: Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın Devamını Oku

 • yapıt hakkı yasası: Yapıt haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasa (ülkemizde uygulanan yasanın adı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur). Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkasınca izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılmasını önleyen Devamını Oku

 • canlı ek: Dilde örnekleri çok olan, kullanılıştan düşmemiş ve köke kattığı anlam kolayca anlaşılan ek, yaşayan ek: akıl+cı, sanat+çı, süt+çü; yaş+a-, baş+la-, ağaç+lık; insan+ca; bil-gi, bur-gu; giy-in-, gir-iş-, döğ-üş-, koş-uş-, koş-tur- vb. Karşıtı ölü ek’tir. bk. ve krş. işlek ek. Devamını Oku

 • fikri mülkiyet hakları: Telif haklarına konu olan ve yasalarla korunan düşünce ve sanat ürünlerinin ancak izinle kullanılmasına, alınıp satılmasına olanak veren özel mülkiyet hakları. Devamını Oku

 • değişmece: Bir sözcüğün ya da söz öbeğinin gerçek anlamı dışında, anlatımda bir anlam inceliği elde etme, söyleyişi daha etkili, daha çarpıcı kılma amacıyla gerçek anlamın dışında kullanılması, mecaz. Devamını Oku

 • mıntıka: Askerlikte bölge anlamına gelen bu kelime kişi için takım olarak temizliginden sorumlu olunan yer anlamında kullanılır. Bölge. Devamını Oku

 • serda: türkçe’de baş anlamına gelen ser ve yüce anlamına gelen da kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. ermenice de “sevgi ver” anlamı taşımaktadır. Devamını Oku

 • ikileme: İkilemek işi. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi. Devamını Oku

 • barok: M.S 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar