ikili sayı sistemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikili sayı sistemi kelimesinin manası:

 1. Bk. ikili sistem

ikili sayı sistemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geometrik dönüşümün ikili elemanı: Geometrik dönüşümün sonrasında kendine dönüşen nokta, doğru veya düzlem. Örneğin, homoteti merkezi ikili noktadır, simetri ekseni ikili doğrudur. Devamını Oku

 • olanaklı ikili sayısı: İkili karşılaştırmalar ölçeğinde değerlendirmelere konu olan ve kullanılan sınar sayısına göre değişen ikili bileşimlerin sayısı. Devamını Oku

 • su kanal sistemi: Derisi dikenlilerde sölomu kapsayan, ağzın çevresini saran bir çember kanal ile bundan ayrılan beş ışınsal kanaldan yapılmış bir sistem. Çember kanal Poli keselerine bağlıdır. Işınsal kanallar yan kanallar aracılığıyla tüp ayaklarla (ambulakral ayaklar) birleşmiştir. Birleşme yerinde ampuller bulunur. Bu sistem taş kanal aracılığı ile vücut dışındaki sıvıyla bağlantı halindedir. Kanalların içinde taşınan su, hayvanın hareketini Devamını Oku

 • iktisadi sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem Devamını Oku

 • bağışıklık sistemi: Organizmaya dışarıdan giren yabancı maddelere, antijenlere karşı hedef teşkil eden ve onların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan T ve B lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajların yer aldığı sistem, immün sistem. Lenf yumrusu, tonsilla, timüs, dalak, kanla ilgili düğüm, kanla ilgili-lenf yumrusu ve mide-bağırsak dokusunun bağ dokusundaki lenf folikülleri bağışıklık sisteminin oluşumlarıdır. Devamını Oku

 • kapitalist sistem: Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist Devamını Oku

 • köleci sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist Devamını Oku

 • üreme sistemi: Organizmada üreme görevi ile bir araya gelmiş organlar topluluğu. Reprodüksiyon sistemi. Üreme organlarının oluşturduğu sistem, reprodüktif sistem. Devamını Oku

 • ikili ahit: Bk. ikili antlaşma Devamını Oku

 • sosyalist sistem: Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. Devamını Oku

 • binary digit: İkili sayı, ikili rakam, ikili yazımda (sadece iki rakam üzerine kurulu sayma sisteminde) kullanılan iki rakamdan biri Devamını Oku

 • sinir sistemi: Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem. Çeşitli sinir hücrelerinin birleşmesi ile meydana gelen bir Devamını Oku

 • ikili söyleşi: Bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla iki kişi arasında geçen karşılıklı konuşma ya da ikili görüşme. Devamını Oku

 • ikili geçerlilik eklemi: (…) temel doğruluk çizelgesinin belirlediği ikili doğrusal eklem. || Krş.. geçerlilik eklemi. Devamını Oku

 • ikili tutarsızlık eklemi: (…) temel doğruluk çizelgesinin belirlediği ikili doğrusal eklem. || Krş.. tutarsızlık eklemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar