ikincil bağışık yanıt sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikincil bağışık yanıt kelimesinin manası:

 1. İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık yanıt.

ikincil bağışık yanıt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ikincil bağışık cevap: İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil cevaptan sonra, ikinci defa aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık cevap. Devamını Oku

 • primer bağışık yanıt: Verilen bir antijenle ilk kez karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık yanıt. Devamını Oku

 • anamnestik yanıt: Sekonder antijen inokülasyonundan sonra primer immunizasyondan çok daha hızlı ve güçlü olarak ortaya çıkan immun yanıt. Devamını Oku

 • immünolojik bellek: Lenfositlerle kazanılmış, antijenle ikinci karşılaşmada, birincil bağışık cevaptakinden daha hızlı, daha fazla ve daha uzun süren ikincil bağışık cevap oluşturma özelliği. Devamını Oku

 • patentleme: % 0.4 ve daha yüksek karbonlu tellerin ostenitleme işleminden sonra, çabukça soğutulup yüksek dayanç ve süneklik kazandıracak ikinci bir sıcaklıkta ısıtılması işlemi. Devamını Oku

 • ikincil yayımlamalı ışık elektrik göz: Işıkla serbestleşen elektronların, ikinci bir madensel yüzeye çarparak, bu yüzeyde ikincil bir elektron yayımına neden olmalarıyle elektrik akısının büyüdüğü bir ışılışıyıcı göz. Devamını Oku

 • kronik flor zehirlenmesi: Hayvanların yüksek düzeyde flor iyonu içeren su ve yemlerle en az 6 ay veya daha uzun süreyle beslenmeleri durumunda meydana gelen, ilk önce dişlerde renk kaybı ve çukurluklar oluşması ve topallık daha sonra ise göğüs kemiği ve Devamını Oku

 • bağışık yanıt: Organizmanın yabancı bir makromoleküle, toksine veya bir antijene karşı antikorlar meydana getirmesi, vücudun antijenlere karşı makrofaj, lenfosit, granüllü lökosit, trombosit, mast hücresi, endotelyum ve fibroblastlar tarafından korunması, immün yanıt. Devamını Oku

 • ikincil filizlenme: Birincil filizlenme sonucu oluşmuş tanelerin, birden aşırı büyümeye uğramaları olayı, ikinci evre grafitlenmesi diye de bilinir. Devamını Oku

 • hümoral bağışık yanıt: Antijenin kan serumunda bulunan çözünebilir antikorla bağlanması, vücudun antijene karşı antikor üreterek cevap vermesiyle karakterize olayların tümü. Devamını Oku

 • anafilaksi: Aşırı duyarlık. Genellikle parenteral ilaç veya aşı uygulamalarından sonra, uyarılmış mast hücrelerinden ve bazofillerden antikora karşı kimyasal aracıların salınımı sonucu damarların genişlemesi ve geçirgenliğin artmasıyla belirgin, yerel veya yaygın, şiddetli Devamını Oku

 • tıkız doku: Kemikte periosteum’dan sonra gelen, en sert ve en dayanıklı kısmı oluşturan ikinci kat, substansiya kopmakta. Kemikte periosteum’dan sonra gelen, en sert ve en dayanıklı kısmı oluşturan ikinci kat, substansiya kopmakta.Dgr.: Devamını Oku

 • Co syncprogramı: İneklerde daha iyi kızgınlık ve daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, tohumlama öncesi GnRH ve PGF2 alfa ile yapılan bir uyarı yöntemi. Programda önce GnRH, 7 gün sonra PGF2 alfa 2 gün sonra da tekrar GnRH verilirek aynı zamanda hayvanlar tohumlanır. Devamını Oku

 • Co syncprogramı: İneklerde daha iyi kızgınlık ve daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, tohumlama öncesi GnRH ve PGF2 alfa ile yapılan bir uyarı yöntemi. Programda önce GnRH, 7 gün sonra PGF2 alfa 2 gün sonra da tekrar GnRH verilirek aynı zamanda hayvanlar tohumlanır. Devamını Oku

 • ikincil yayım: Elektrikuçlarının, öbür elektronlar çarpınca elektron yayma özelliği. (Çarpan elektronlara birincil, daha çok sayıda yayılan elektronlara ikincil elektronlar denir). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar