ikincil folikül sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikincil folikül kelimesinin manası:

 1. Yumurtalıkta folikül gelişiminde ovumu saran çok katlı epitelden oluşan ve ovositusla folikül epiteli arasında membrana pellusida bulunan folikül, sekunder folikül.

ikincil folikül ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • folikül: Kesecik Küçük kese şeklindeki yapı. Devamını Oku

 • graff folikülü: Memeli yumurtalığında gelişen yumurtayı kapsayan, içinde sıvı bulunan ve sayısız folikül hücreleri ile çevrili olan, ovulasyon sırasında içinden yumurta çıkan küresel kesecik. Graaf folikülü. Memeli yumurtalığında gelişen yumurtayı içeren, içinde Devamını Oku

 • baskın folikül: Yumurtalıkta birincil folikülden gelişen ve ovule olacak olan folikül, dominant folikül. Devamını Oku

 • ovaryum folikülü: Yumurtalıkta gelişmenin herhangi bir aşamasında bulunan folikül. Devamını Oku

 • yumurtalık folikülü: Yumurtalığın korteksinde çeşitli gelişim kademelerinde bulunan foliküllerden herhangi biri. Devamını Oku

 • folikül atrezisi: Yumurtalıkta doğuştan var olan ovositlerin bir kısmının gelişme evrelerinde işlevlerini kaybetmesi, atretik folikül. Bozulan bu foliküllerin yerinde beyaz cisimde olduğu gibi sikatriks dokusu biçimlenir. Devamını Oku

 • foliküler kist: Yumurtalıkta gelişen foliküllerin ovule olmayıp gelişmesini, varlığını ve işlevini sürdürmeye devam ettirmesi sonucu oluşan ve infertiliteye yol açan, genelde GnRH veya LH salgısının yetersizliğine bağlı biçimlenen yumurtalık hastalığı, ovaryumun foliküler kistik dejenerasyonu. Devamını Oku

 • kalıcı folikül: İç çapı 10 mm ve 10 mm’den büyük, en az 5 gün ovule olmadan kalan folikülün bulunması ve başka bir foliküler gelişmenin olmadığı durum, persistan folikül. Devamını Oku

 • üçüncül folikül: Etrafı korona radiatayla çevrili kumulus ooforus içinde oosit bulunan, dış yüzeyi teka eksterna, iç yüzeyi teka interna tarafından kuşatılmış, folikülogeneziste ikincil folikülden sonraki Graaf folikülü oluşumundan bir önceki evre, antral folikül, tersiyer folikül. Devamını Oku

 • folikülogenezis: Yumurtalıklardaki primordial foliküllerin gelişme süreci. Devamını Oku

 • teka folikülü: Folikül duvarını saran bazal zar dışındaki teka interna ve teka eksternaların oluşturduğu katman. Bazal zara bitişik olan teka internada hücreler, retikulum iplikleri ve ovulasyona yardımcı düz kas hücreleri, teka eksternada ise bol kan damarları bulunur. Devamını Oku

 • kıl folikülü: Bk. kıl keseciği İç vagina, dış kök kılıfını oluşturan dış vagina ve dermal vaginadan oluşan ve kılları dermiste saran, derinin torba biçimindeki çöküntüsü, kıl keseciği, follikulus pili, dış kök kılıfı. Devamını Oku

 • ikincil sarı cisim: Kısraklarda gebeliğin 40-130. günleri arasında salgılanan PMSG (eCG) etkisiyle, yumurtalıkda gelişen foliküllerin lutenleşmesi sonucu oluşan ve gebeliğin devamı için gerekli progesteronu salgılayan yardımcı sarı cisim, aksesör korpus luteum. Devamını Oku

 • Graaffolikülü: Memelilerde yumurtalık üzerinde gelişen, içerisinde folikül sıvısı ve yumurta bulunduran, tek yavru doğuranlarda her siklüsta bir tane, çok yavru yapan hayvanlarda birden çok gelişen, yumurtlama sırasında içerisinden yumurta çıkan olgun folikül, olgun yumurtalık folikülü, preovulator folikül, olgun folikül. Devamını Oku

 • folikül kisti: Bir folikülün kanalının tıkanması sonucu oluşan kist. Graaf folikülünün içerisinde transudat birikmesi sonucu oluşan kist. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar