ikincil ketozis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikincil ketozis kelimesinin manası:

 1. Şirdenin yer değiştirmesi, basit işkembe işlevinin bozukluğu, meme yangısı, döl yatağının irinli yangısı, yavru zarlarının atılamaması ve açlık gibi başka hastalıklara bağlı olarak gelişen ketozis, sekunder ketozis.

ikincil ketozis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ikincil işkembe şişkinliği: Mekanik ve işlevsel nedenlere bağlı olarak geğirmenin engellenmesi sonucu işkembenin üst kesesinde kitle durumunda hızlı bir biçimde gaz toplanması, sekunder rumen timpanisi, akut sekunder rumen timpanisi, semptomatik rumen timpanisi, dorsal gaz keseli rumen timpanisi, basit işkembe şişkinliği, basit rumen timpanisi. Devamını Oku

 • sekunder ketozis: İkincil ketozis. Devamını Oku

 • ketozis: Özellikle geviş getirenlerde karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu, kanda, dokularda ve idrarda beta-hidroksibutirik asit, asetoasetik asit ve asetontan ibaret keton keton cisimleri konsantrasyonunun artması ve kanda glikoz düzeyinin düşmesiyle belirgin bir metabolizma hastalığı. Devamını Oku

 • ikincil inanisyon: İştahın dolaylı olarak engellenmesi, sekunder inanisyon. Devamını Oku

 • ikincil folikül: Yumurtalıkta folikül gelişiminde ovumu saran çok katlı epitelden oluşan ve ovositusla folikül epiteli arasında membrana pellusida bulunan folikül, sekunder folikül. Devamını Oku

 • ikincil eşey karakterleri: Erkeklerde androjen hormonları etkisinde gelişen sakal, bıyık gibi, dişilerde, östrojen hormonları etkisinde gelişen memeler gibi, eşey organlarının dışında gelişen özel eşey karakterleri. Sekonder eşey karakterleri. Devamını Oku

 • ikincil: Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder. Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan. Devamını Oku

 • ikincil ağızlılar: Çok hücrelilerden (Metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünden, gelişmeleri sırasında embriyoda meydana gelen ilk ağız (blastopor) ergin hayvanın anüsünü oluşturan, ağız ventralde ön uca yakın bir yerden ikincil olarak meydana gelen, ya da ilk ağız tüm olarak kapanıp ergin hayvanda hem ağız, hem de anüs yeniden oluşan bir filum. Derisi dikenliler (Echinodermata) ve kordalılar (Chordata) olmak Devamını Oku

 • ikincil oosit: (Yun. oon: yumurta; kytos: boşluk) Dişi eşey hücresinin olgunlaşması sırasında, birinci mayoz geçirmiş ve ikinci mayozu geçirecek olan hücre. Bu hücre bölününce oluşan iki hücreden biri ikincil kutup hücresi olur. Sekonder oosit. Devamını Oku

 • ikincil aşağılık duygusu: Yeni geliştirilen bir yaşam planında kişinin, daha önceki durumlarda olduğu gibi başarısızlığa uğramasından doğan yenilgi duygusu. Devamını Oku

 • Coxiellaenfeksiyonu: Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q’ humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır. Devamını Oku

 • ikincil kemik doku: Döl yatağı içerisindeki yaşamda oluşan birincil kemik dokusunun yerini alan olgunlaşmamış kemik dokusu. Devamını Oku

 • ikincil haberciler: Hücre yüzeyindeki reseptörlerin birincil habercilerle (hormon, nörotransmitter gibi) uyarılması sonucu hücre içinde teşekkül eden, miktarları artan ya da azalan ve hücrede belli bir cevabın verilmesini sağlayan halkasal adenozin monofosfat (cAMP), halkasal guanozin monofosfat (cGMP), diasilgliserol, inozitol trifosfat (IP3) ve kalsiyum iyonları (Ca2+) gibi bileşikler. Sekonder haberciler. Devamını Oku

 • ikincil sarı cisim: Kısraklarda gebeliğin 40-130. günleri arasında salgılanan PMSG (eCG) etkisiyle, yumurtalıkda gelişen foliküllerin lutenleşmesi sonucu oluşan ve gebeliğin devamı için gerekli progesteronu salgılayan yardımcı sarı cisim, aksesör korpus luteum. Devamını Oku

 • ikincil rezervler: Hazine bonosu ve finansman bonosu gibi bankaların sahip oldukları likiditesi yüksek kısa vadeli varlıklar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar