ikincil sarı cisim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikincil sarı cisim kelimesinin manası:

 1. Kısraklarda gebeliğin 40-130. günleri arasında salgılanan PMSG (eCG) etkisiyle, yumurtalıkda gelişen foliküllerin lutenleşmesi sonucu oluşan ve gebeliğin devamı için gerekli progesteronu salgılayan yardımcı sarı cisim, aksesör korpus luteum.

ikincil sarı cisim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sarı cisim: Yumurta bırakımından sonra parçalanan folikülün değişerek meydana getirdiği genellikle sarı renkli yapı. İki yaşamlılarda (Amphibia) eşey hücrelerinin oluşumunda ve kış uykusu sırasında besin sağlamada görevli bir yapı. Korpus luteum. Devamını Oku

 • kalıcı sarı cisim: Gebelik korpus luteumunun gebeliğin sona ermesinden sonra veya siklik korpus luteumun diöstrüs sonunda herhangi bir nedenle, gerilemeyip fonksiyonel olarak devam etmesi, kalıcı korpus luteum. Anöstruse neden olur. Devamını Oku

 • atretik sarı cisim: Lüteal gerilemeye uğramış sarı cisim kalıntısı, atretik korpus luteum. Devamını Oku

 • siklik sarı cisim: Gebe olmayan siklik hayvanlarda diöstrüs süresince aktivite gösteren, diöstrüs sonlarında gerileyen sarı cisim. Devamını Oku

 • siklik sarı cisim: Gebe olmayan siklik hayvanlarda diöstrüs süresince aktivite gösteren, diöstrüs sonlarında gerileyen sarı cisim. Devamını Oku

 • yalancı gebelik: Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir. Gebe olmayan köpeklerde kızgınlıktan sonra prolaktin hormonuna bağlı olarak gelişen, normal diöstrüs dönemi veya Devamını Oku

 • beyaz cisim: Gebeliğin sona ermesi veya yeni bir siklusun başlaması sonucu ovaryumda sarı cismin yerinde biçimlenen beyazımsı sikatriks dokusu, korpus albikans. Devamını Oku

 • gebe kısrak serum gonadotropini: Gebe kısraklarda döl yatağı endometriyal kaplarından gebeliğin 40-150. özellikle 48-80. inci günlerinde bol miktarda salgılanan, aksesör korpus luteumların oluşmasında etkili, güçlü olarak FSH, zayıf olarak da LH etkinliğine sahip glikoprotein yapılı bir hormon, PMSG, eCG, kısrak gonadotropini. Veteriner hekimlikte FSH yerine kullanılır. Devamını Oku

 • parabazal cisim: Kimi parazitik kamçılı protozoonlarda bulunan, görünüşü, yapısı ve fonksiyonu değişiklik gösteren, çekirdek, kinetoplast ve bazal cisimle yakın ilişkili, bazal cisme fibril veya iplik benzeri yapılarla bağlanan ve bu yapılarla birlikte parabazal aparatı oluşturan, her bir organizmada birden fazla sayıda olabilen, kimi otoritereler tarafından golgi cismi olabileceği belirtilen sitoplazmik cisim. Devamını Oku

 • kara cisim: Akkorluğa dek ısıtılınca sürekli bir görünür ışık izgesi veren kuramsal cisim. anlamdaş kara nesne. Doğrultuları ve dalga boyları ne olursa olsun, üzerine düşen bütün ışınımları yutan, böylece, belirli bir sıcaklıkta Devamını Oku

 • ikincil elektron: Birincil elektronun, elektron çoğaltıcı bir yüzeye çarpması sonucu serbest kalan, böylelikle ikincil yayıma yol açan elektron. Gelen ışınımla madde arasındaki etkileşim sonucu, atom tarafından fırlatılan elektron. Devamını Oku

 • ikincil hipoadrenokortisizm: Hipofiz bezi lezyonları veya uzun süreli kortikosteroit tedavisi sonucu ACTH ve glukokortikoitlerin böbrek üstü bezinden salgısının azalması. Mineralokortikoitler normal düzeydedir. Devamını Oku

 • yamuk cisim: Medulla oblongata’nın ventral yüzünde ve ponsun hemen kaudalinde transversal olarak bulunan ve lateral tarafında VII. ve VIII. çift beyin sinirlerinin çıktığı kabartı, korpus trapezoideum. Medulla oblongata’nın ventral yüzünde ve ponsun Devamını Oku

 • prolaktin lth: Hipofizin ön lobundan salgılanan, memelilerde süt salgılanmasını uyaran, korpus luteumun devamına yardım eden, glikoprotein yapısında bir hormon. Lüteotropin. Devamını Oku

 • ikincil folikül: Yumurtalıkta folikül gelişiminde ovumu saran çok katlı epitelden oluşan ve ovositusla folikül epiteli arasında membrana pellusida bulunan folikül, sekunder folikül. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar