ikircil sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikircil kelimesinin manası:

 1. İki anlama da gelen ve iki türlü yorumlanabilecek nitelikte olan, iki anlamlı.

ikircil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özdeş: Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı. Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen. Devamını Oku

 • iki anlamlı: İki anlama gelen. İki anlama yorumlanabilme durumu. Devamını Oku

 • anlayış: Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Devamını Oku

 • antonym: Zıt anlama yelen kelime. Karşıt anlamlı sözcük Devamını Oku

 • dönüşül değer: (İstatistiksel sınamalar) Örnekleme dağılımından bulunan ve verilen bir anlamlılık düzeyine karşılık gelen örneklemdeğer. Örneğin, (…) = 0,05 eşitliğinde (…) t’nin 0,05 anlamlılık düzeyindekidönüşül değeridir. Devamını Oku

 • equivocal: Kaçamaklı, şüphe kaldırır, iki anlama gelebilen İki anlamlı,belirsiz, müphem, muğlak, kapalı equivocally (z.) şüphe kaldırır bir surette, müphem surette, kapalı olarak. Devamını Oku

 • synonymous: Ortak anlamı olan, eşanlamlı, müteradif, anlamdaş Eşanlamlı, anlamdaş, aynı anlamlı, sinonim Devamını Oku

 • irfan: Bilme, anlama, sezme, kültür Örnek: Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır. R. H. Karay Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık. 1. bilme, anlama. 2. gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. dini Devamını Oku

 • antonymous: Zit anlamli KarşŸIt anlamlı, karşŸıt anlamlı sözcükle ilgili (başŸka bir kelimenin zıt anlamı olan kelime) Devamını Oku

 • tekbaşına anlamlı deyim: Yöneten olmayıp yalnızca yönetilen olan, başka bir deyişle temel dizimsel türden olan kapalı deyim. ||Önermelerle adlartekbaşına anlamlı deyimlerdir, Krş.. birlikte anlamlı deyim. Devamını Oku

 • çok anlamlı: Çok anlamlılıkla ilgili olan. Bir kelimenin temel anlamı yanında, temel anlamı ile ilgili yeni kavramları da karşılar durumda olması niteliği: kol, göz, ağız, soy vb. kelimelerçok anlamlı kelimelerdir. bk.çok anlamlılık. Devamını Oku

 • be synonym for: Eşanlamlı olmak, aynı anlama gelmek, sinonimi olmak Devamını Oku

 • kendinde şey: Bilen özneden, bilinçten bağımsız olarak kendi başına var olan, deneyin ötesinde bulunan şey. Bu anlamda: 1- (Aristoteles’te ve skolastik felsefede) -> Tözle eşanlamlı. 2- (Kant’ta) -> Noumenon’la eşanlamlı, düşünceden bağımsız olarak var olan. Bize verilmiş olan, şeyin yalnızca görünüşüdür,kendinde şey bilinemez kalır. 3- (Hegel’ de) Eytişimsel sürecin açılmamış olan temel aşaması. 4- (Görüngü-bilimde) Düşüncenin, bilincin Devamını Oku

 • tetanik: Tetanosla ilgili olan. Tetanos gösteren, tetanosla belirgin. Devamını Oku

 • birlikte anlamlı deyim: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden çok yönetilen deyimle bir araya geldiğinde tek başına anlamlı bir deyimi oluşturan deyim; yöneten dizimsel türünden olan deyim. || Örn. ‘ise’, ‘değil’, ‘ne…ne’…’bütün’,… Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar