ikiyerlilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikiyerlilik kelimesinin manası:

 1. Yeni evlenen çiftin gerek kocanın gerekse kadının babaevinde yaşıyabildiği evlilik biçimi.

ikiyerlilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ikiyerlilik: Yeni evlenen çiftin gerek kocanın gerekse kadının babaevinde yaşıyabildiği evlilik biçimi. Devamını Oku

 • babayerlilik: Evlenen çiftin kocanın babasının oturduğu yerde oturmasını öngören evlilik düzeni. Devamını Oku

 • baba yerlilik: Yeni evli çiftin, erkeğin ailesinin yanında yaşamasına dayanan evlilik düzeni. Devamını Oku

 • güvenlik önlemleri: Toplumu suçlulara karşı korumak için, alınan bütün engelleme işlemleri. Sinemalarda yangına karşı gerek yapı gerek gereç gerekse personel yönünden uyulması gerekli önlemler. Devamını Oku

 • çam kelebeği: İrkiltici tüycüklerle kaplı tırtıl çağında, türlü yangılar yapması ve meşe, çam, kayın gibi orman ağaçlarına üşüşerek oburca yaprak yemesi dolayısıyle, gerek insan, gerek bitki, gerekse hayvan sağlığı bakımından önem taşıyan gece kelebeği. Devamını Oku

 • ketubah: Yahudi evlilik anlaşŸması (kocanın karısına karşŸı olan sorumluluklarını belirtir) Devamını Oku

 • özel koruma alanı: Gerek çağbilimsel önemi, gerek taşıdığı yüksek sanat değeri, gerekse yerleşme düzeninin özellikleri bakımından bir kent ya da kasabanın öz niteliğini oluşturan ve ilgili kuruluşların katıldığı ortak bir anlaşma uyarınca özel koruma, tasarlama ye geliştirme önlemlerine konu olan kent ya da kasaba kesimi. Devamını Oku

 • bırakıntı gözenekliliği: Gerek yüzey pürüzleri, gerekse bırakım sırasında oluşan gaz yuvarlar nedeniyle, bırakıntıda beliren gözeneklilik. Devamını Oku

 • yeraltı sineması: Yeni Amerikan Sinema Topluluğu içinde ortaya çıkan ve çok değişik eğilimdeki sinemacılardan oluşan bir akım. Yapımda, yönetimde, uygulayımda, deyişte, dağıtımda Amerikan geleneksel sinemasının tüm sınırlarını zorlamayı amaçlayan; gerek sanatta gerekse toplumsal yaşamda bireysel başkaldırıyı simgeleyen; gerçekçilikle gerçeküstücülük ve düşlemi, şiddetle şiiri bir araya getiren; cinsel tabuları, denetleme yasaklarını yıkmağa çalışan bir tutumu yansıtır. Devamını Oku

 • doğrusallık: Bir resimdeki herhangi bir noktanın gerek düşey gerekse yatay olarak tam yerinde bulunması. Devamını Oku

 • dönerlik: Bir dizedeki kelimelerin yerini değiştirmekle gerek tartının ve gerekse anlamın bozulmaması hali. Devamını Oku

 • anamal artığı: Pay belgitleri ile gerçekleştirilen anamaldan başka gerek paydaşlarca gerekse başka yollarla elde olunan mal. Devamını Oku

 • feminist biyomedikal etik: Tıp kurumunun ataerkillikle bağlarını göstererek gerek kurumsal düzeyde gerekse toplum sağlığı açısından kadınların uğradığı ayrımcılığı açığa çıkaran görüş. Devamını Oku

 • nuptially: Evlilik yoluyla, evlilik aracılığŸı ile; evlilik veya evlilik töreni ile ilgili olarak Devamını Oku

 • anayerlilik: Kocanın evlendikten sonra, daha önce yaşadığı yerde değil, karısının ailesinin yaşamakta olduğu yerde yerleşmesine dayalı evlilik düzeni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar