ikozan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ikozan kelimesinin manası:

 1. Formülü C20H42 olan doymuş hidrokarbon.

ikozan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pentan: Formülü C5H12 olan doymuş hidrokarbon. Devamını Oku

 • etan: Formülü C2H6 olan, doymuş hidrokarbon sınıfından, gaz halinde, doğal gazda bol bulunan bileşik C2H6 bileşimli, renksiz, kokusuz, görünmez; kok fırını gazı ile doğal gaz bileşiminde bulunan, hidrokarbonların parafin dizisinin ikinci Devamını Oku

 • yağ asidi: Genel formülü R-COOH olan uzun organik asit. Hidrokarbon zincirleri doymuş ya da doymamış olabilen, hücrenin yakıt deposu olan, depo lipitlerinin ve hücre zarlarındaki lipitlerin yapısına giren kimyasal maddeler. Bir alkil Devamını Oku

 • heptadekan: Formlü C17H36 olan doymuş bir hidrokarbon. Dioktilmetan. Devamını Oku

 • izopren: Terpenlerin, karotenoitlerin, doğal kauçuğun yapı birimini teşkil eden, koenzim Q, klorofil, A ve K vitamininin yapısına giren beş karbonlu kimyasal birimler. Formülü C5H8 olan ve birçok terpen bileşiklerinin yapısında bulunan, Devamını Oku

 • bütan: Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt olarak yararlanılan HC formülündeki hidrokarbür gazı. Formülü C4H10, mol kütlesi 58,12 g, k.n. 1 Devamını Oku

 • saturated hydrocarbon: Doymuş hidrokarbon Devamını Oku

 • gliserin triasetat: Formülü (C17H35COO)2C3H5 olan doymuş bir trigliserit. Devamını Oku

 • idrialen: Formülü C22H14, mol kütlesi 278,11 g olan asfalttaki bir hidrokarbon. Devamını Oku

 • oktan: Formülü C8H18 olan doymuş hidrokarbonlara verilen ad. Ok-tan. Devamını Oku

 • metil: Doymuş hidrokarbon kökleri serisinin ilk basamağı. Devamını Oku

 • stearik asit: Hayvan yağlarında özellikle hücre zarlarındaki lipitlerde bol bulunan 18 karbon atomlu doymuş bir yağ asidi. Formülü CH3(CH2)16COOH, e.n. 70 Devamını Oku

 • kaprik asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir Devamını Oku

 • kamfen: Formülü C10H16 olan, doymamış terpen hidrokarbon olup değişik ana yağlarda bulunan , saf neft yağı olarak da bilinen ve üç izomerik şekli bulunan bir madde. 1.Renksiz, e.n. 47 Devamını Oku

 • alkol: Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar